สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เปิดแนวทางปฏิบัติช่วงเดือนตุลาคม

นอกจากในส่วนของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT และสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ที่มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ออกมาแล้ว สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ก็มีการชี้แจงแนวปฏิบัติในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ออกมาเช่นกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้


1. แนวปฏิบัติเรื่องการปรับหน้าเว็บไซต์เพื่อถวายความอาลัย เนื่องจากสื่อออนไลน์ประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว การใช้เทคนิคคลุมทั้งหน้าเว็บไซต์ด้วยเฉดสีเทา (Grayscale) อาจส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอได้อย่างสบายตา หรือไม่สามารถแยกสีสันของรูปภาพและวิดีโอได้ จึงขอเสนอทางเลือกในการปรับหน้าเว็บไซต์ 2 แนวทาง ดังนี้

1) ปรับสีเฉพาะสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง โดยพิจารณาใช้สีโทนเข้มแทนสีจัดจ้าน ส่วนรูปภาพและวิดีโอบนหน้าเว็บไซต์ควรคงสีสันตามปกติไว้ หรือ
2) ใช้สีหน้าเว็บไซต์ได้ตามปกติ โดยเพิ่มแถบข้อความหรือสัญลักษณ์ด้านบนของหน้าเว็บไซต์เพื่อถวายความอาลัย

ทั้งนี้ ขอให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละกองบรรณาธิการสื่อออนไลน์ โดยคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ และความรู้สึกของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ โดยการปรับหน้าเว็บไซต์เพื่อถวายความอาลัย สามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 1 ไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 และสามารถปรับหน้าเว็บไซต์เป็นรูปแบบปกติได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สื่อ Social Media อาทิ Facebook, Twitter, YouTube ขององค์กรสื่อ ควรปรับ Profile Picture และรูปแบบเนื้อหาบนภาพปก (Cover) ให้เหมาะสมในช่วงการถวายความอาลัย

2. แนวปฏิบัติเรื่องการนำเสนอเนื้อหา ตั้งแต่วันที่ 13 – 29 ตุลาคม 2560 ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และนโยบายของกองบรรณาธิการ แต่ละองค์กร

3. แนวปฏิบัติเรื่องโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายบนสื่อออนไลน์ วันที่ 13 และ 21 – 29 ตุลาคม 2560 แนะนำให้งดการลงโฆษณาเชิงพาณิชย์ แต่สามารถลงโฆษณาเชิงประชาสัมพันธ์เพื่อถวายความอาลัยได้ โดยพิจารณาเนื้อหาและรูปแบบให้มีความเหมาะสม และควรพิจารณาใช้โทนสีที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 เป็นช่วงวันที่มีการออกทุกข์แล้ว ควรระมัดระวังการประชาสัมพันธ์ข้อความในลักษณะการถวายความอาลัย และให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ตามที่ กสทช. กำหนด

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
15 กันยายน 2560

 
Source: thumbsup

from:http://thumbsup.in.th/2017/09/sonp-october-2017/

Advertisements