KMITL ปรับโฉมสู่ Education 4.0 ด้วยเน็ตระดับ 100Gbps คลุมทั้งสถาบัน

ต้องบอกว่าปี 2560 เป็นปีแห่งการปรับตัวสู่ Thailand 4.0 ในทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จากการที่ธุรกิจจำนวนมากมีการผนวกเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับ Business Model ขององค์กรกันมากมาย ล่าสุดไม่เฉพาะภาคธุรกิจ แต่ภาคการศึกษาอย่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. (KMITL) ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่บอกว่าพร้อมแล้วสำหรับการผลิตบุคลากรดิจิทัลป้อนสู่ตลาดแรงงาน ภายใต้แนวคิด Education 4.0

โดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สจล. ได้มีการจับมือกับ Huawei และ G-ABLE เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขนาด 100Gbps พร้อมเครือข่าย Wi-Fi 3,000 จุดทั่วสถาบัน พร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยการจับมือกับ Carnegie Mellon University ในการนำหลักสูตรมาให้นักศึกษาของ สจล. ได้เพิ่มเติมความรู้กัน

โดยประสิทธิภาพของโครงข่ายดังกล่าวนั้น สจล. และ Huawei ระบุว่า สามารถรองรับการใช้งานของนักศึกษากว่าหนึ่งหมื่นคนในการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ได้ในเวลาเดียวกันแบบไม่สะดุด จึงคาดว่าจะทำให้เกิดโอกาสในด้านการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยอีกมากมาย

นอกจากนั้นยังมีการลงทุนด้านดาต้าเซนเตอร์ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยพร้อมกับระบบเครือข่ายแบบ Software-Defined Network (SDN) ที่มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถสเกลได้ตามปริมาณการใช้งานด้วย

โดยหนึ่งในความพิเศษของดาต้าเซนเตอร์ก็คือ เป็นดาต้าเซนเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบของตู้คอนเทนเนอร์ที่ออกแบบมาเฉพาะ ผลงานการพัฒนาของ Huawei ที่ สจล.มองว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเดิมถึง 3 เท่า เนื่องจากสามารถเคลื่อนย้ายได้ (ถ้าจำเป็น) และหากมีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นก็สามารถซื้อเพิ่มมาติดตั้งได้เลยทันที ไม่ต้องรองบประมาณในการก่อสร้างอาคารอีกต่อไป

โดย สจล. ระบุว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการปรับโฉมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครั้งนี้ จึงได้แก่

  • การเปิดคอร์สสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนทางไกลจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับ สจล. ทั้งในและต่างประเทศได้
  • การจัดตั้งห้องทดลองและสถาบันฝึกอบรมเพื่อผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลป้อนตลาดแรงงาน โดยส่วนหนึ่งเป็นการสนับสนุนเทคโนโลยีจาก Huawei

โดยการดำเนินการดังกล่าวมีระยะในการพัฒนาแบ่งออกเป็นสามเฟส เฟสแรกจะมาครอบคลุมพื้นที่ 35% มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปีนี้ เฟสที่สองจะครอบคลุมพื้นที่ 70% กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2561 และเฟสที่สามจะครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2562

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญ และอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางได้เป็นอย่างดี โดยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อย่าง ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เผยว่า ภายใต้เครือข่ายดังกล่าวร่วมกับการลงทุนด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย ทำให้ สจล. ตั้งเป้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลภายใน 5 ปีด้วย

 

 
Source: thumbsup

from:http://thumbsup.in.th/2017/09/kmitl-education-4-0-huawei-gable/

Advertisements