อย่ามองข้าม สำรวจล่าสุดพบลุงป้าออนไลน์ดูโฆษณา YouTube มากขึ้น

จริงอยู่ที่กลุ่มวัยรุ่นคืออนาคตของ YouTube แต่นักการตลาดทุกคนไม่ควรมองข้ามกลุ่มคุณลุงคุณป้า เนื่องจากการสำรวจล่าสุดพบว่าผู้บริโภคกลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป มีอัตราการชมโฆษณาบน YouTube มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การสำรวจจากบริษัท StrikeSocial พบว่าในยุคที่เด็กวัยรุ่นดูรายการเพียง 2-3 รายการเท่านั้นบนทีวี แล้วเลือกติดตามเซเลบบน YouTube ที่ตัวเอง follow แทน ปรากฏว่าไม่ได้มีแต่กลุ่มวัยรุ่นเท่านั้นที่เปลี่ยน platform เพราะกลุ่ม Baby Boomer ก็เริ่มมีแนวโน้มนี้เช่นกัน

StrikeSocial ลงมือสำรวจ YouTube จนพบว่ากลุ่ม Baby Boomer หรือผู้บริโภคที่มีอายุเกิน 53 ปีขึ้นไปคือกลุ่มเป้าหมายกำลังซื้อสูงที่ถูกมองข้าม โดยปัจจุบัน YouTube เข้าถึงผู้บริโภคกว่า 81% ในสหรัฐฯซึ่งใช้อินเทอร์เน็ต ในกลุ่มนี้ 39% เป็นกลุ่ม millennial อายุ 18 ถึง 34 ปี และ 37% เป็นผู้บริโภคกลุ่ม Generation X อายุ 35 ถึง 54 ปี และ 24% เป็น baby boomer คุณลุงคุณป้าอายุ 55 ปีขึ้นไป

การสำรวจพบว่าปีที่แล้ว กลุ่ม millennial และ Generation X ถูกวางเป็นกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเพราะนักการตลาดเทงบอัดฉีดผู้ใช้กลุ่มนี้หนักหน่วง คิดเป็น 156% และ 137% เมื่อเทียบกับกลุ่ม baby boomer (ตามลำดับ) ทั้งที่ baby boomer เป็นกลุ่มที่มีอัตราใช้จ่ายสูงกว่าเจนอื่น คิดเป็น 48% ของค่าใช้จ่าย consumer expenses แต่ละปี

ที่สำคัญ baby boomer ยังเป็นกลุ่มที่ชอบดูโฆษณา เนื่องจากการสำรวจพบอัตราการชมโฆษณาบน YouTube ที่นานกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นโอกาสเข้าถึงกลุ่ม baby boomer ด้วยโฆษณาบน YouTube จึงมีสูง ขอเพียงแค่โฆษณานั้นสามารถตอบความต้องการได้ทั้ง 2 ฝ่าย

สถิติอื่นที่น่าสนใจจากการสำรวจของ Strike Social คือชาว YouTube นิยมชมโฆษณาบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมากที่สุด (33%) ตามมาด้วยแท็บเล็ต (30.2%) แต่สมาร์ทโฟนคืออุปกรณ์ที่ทำอัตราการคลิกโฆษณาหรือ click-through-rate ได้สูงที่สุด (1.19%) รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากตารางด้านล่าง

ที่มา: PRDaily

 
Source: thumbsup

from:http://thumbsup.in.th/2017/09/youtube-baby-boomer/

Advertisements