MikroTik เปิดตัว Wireless Calculator คำนวนการทำ Wireless Site-to-Site ได้ฟรีผ่านเว็บ

การทำ Wireless Site-to-Site นั้นยังคงถือเป็นหนึ่งในโจทย์ที่ยากและท้าทายสำหรับเหล่า Network Engineer ทั่วโลก เนื่องจากการคำนวนความแรงสัญญาณและคุณภาพของสัญญาณให้ได้ตามต้องการนั้นถือเป็นสิ่งที่ซับซ้อนไม่น้อยด้วยการมีปัจจัยเกี่ยวข้องที่หลากหลาย รวมถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เอง ทาง MikroTik จึงทำการเปิดตัวระบบ Wireless Calculator ให้เรามาใช้จำลองการทำ Wireless Site-to-Site ระยะไกลได้ผ่านเว็บกันฟรีๆ

Credit: MikroTik

 

ระบบนี้จะให้เราเลือกว่าเราจะใช้ย่านความถี่ใดในการเชื่อมต่อ, ต้องการ Data Rate ที่ความเร็วเท่าใด, ใช้อุปกรณ์ต้นทางปลายทางใดของ MikroTik ในการรับส่งสัญญาณ, มีการเชื่อมต่อเสาอากาศภายนอกที่ค่า Gain เท่าใด, RX Sensitivity เป็นอย่างไร รวมถึงมี Output Power รวมเท่าไหร่ พร้อมให้เราเลือกตำแหน่งต้นทางและปลายทางบนแผนที่เพื่อใช้ในการประมาณระยะทางได้ทันที

เมื่อใส่ค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการประเมินให้เราว่าด้วยปัจจัยต่างๆ ที่เรากำหนดเอาไว้นั้น ผลลัพธ์การทำ Wireless Site-to-Site จะออกมาเป็นอย่างไร ได้สัญญาณความแรงและคุณภาพมากน้อยเท่าใด และสรุปให้เราด้วยว่าสุดท้ายแล้วการเชื่อมต่อที่เราต้องการนั้นจะเป็นไปได้จริงหรือไม่

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปใช้งาน MikroTik Wireless Calculator ได้ที่ https://mikrotik.com/calculator เลยครับ

from:https://www.techtalkthai.com/mikrotik-wireless-calculator-free-wireless-site-to-site-planner/

Advertisements