Red Hat จับมือ Alibaba Cloud นำเสนอโซลูชัน Open Source สู่องค์กรทั่วโลก

Red Hat ได้ออกมาประกาศความร่วมมือกับ Alibaba Cloud ในการผสานโซลูชันร่วมกันเพื่อให้บริการ Cloud ด้วยเทคโนโลยีของ Red Hat บน Platform ของทาง Alibaba Cloud สู่ตลาดองค์กรทั่วโลก

Credit: Red Hat

 

ในความร่วมมือครั้งนี้ Alibaba Cloud ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Red Hat Certified Cloud and Service Provider และนำเสนอโซลูชัน Open Source ที่ผ่านการทดสอบแล้วของ Red Hat ผ่านบริการ Cloud ของตนได้ โดยกลุ่มเป้าหมายคือเหล่า Independent Software Vendor (ISV), ลูกค้าของ Red Hat และพันธมิตรของ Red Hat รายต่างๆ ที่จะได้มีทางเลือกในการเข้าถึงเทคโนโลยีของ Red Hat ได้ผ่าน Public Cloud

นอกจากนี้ ผู้ใช้งาน Red Hat จะยังสามารถนำ License ของ Red Hat ที่ไม่ได้ใช้แล้วย้ายมาใช้งานบน Alibaba Cloud ได้ผ่านทาง Red Hat Cloud Access ในรูปแบบของ Bring-your-own-subscription ได้อีกด้วย

ทั้งคู่จะเปิดบริการนี้ให้ใช้งานได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2017 ที่จะถึงนี้

 

ที่มา: https://www.redhat.com/en/about/press-releases/red-hat-and-alibaba-cloud-join-forces-bring-increased-flexibility-open-source

from:https://www.techtalkthai.com/red-hat-and-alibaba-cloud-provide-open-source-public-cloud-service-together/

Advertisements