เปิดตัว Nutanix Xtract for VMs เครื่องมือย้าย VM จาก ESXi มาสู่ Nutanix AHV ใช้งานได้ฟรี

ในงาน .Next 2017 ที่ผ่านมา Nutanix นั้นได้ประกาศเปิดตัว Nutanix Xtract for VMs เครื่องมือสำหรับย้าย VM บน ESXi มายัง Nutanix AHV แบบ Beta ปัจจุบัน Nutanix Xtract for VMs นี้ได้ถูกประกาศให้เป็นรุ่น 1.0 แบบ Generaly Available แล้ว พร้อมเปิดให้ผู้ใช้งาน Nutanix สามารถใช้งานได้ฟรีๆ ทันที

Credit: Nutanix

 

ที่ผ่านมานั้นการใช้งาน Nutanix AHV ยังมีประเด็นอยู่บ้างในเรื่องของการย้าย VM ข้าม Hypervisor ทำให้ Nutanix ได้พัฒนา Nutanix Xtract for VMs ขึ้นมาตอบโจทย์นี้ โดยในรุ่น 1.0 จะรองรับเฉพาะการย้ายจาก ESXi มายัง AHV ก่อน ให้การ Migrate ระบบนั้นเป็นไปได้แบบ Automated มากที่สุด ด้วยขั้นตอนง่ายๆ 4 ขั้นตอน ดังนี้

  • Register VMware ESXi ต้นทางที่ต้องการย้าย VM ออกมา และ Nutanix AHV ปลายทางเข้ามาในระบบ Nutanix Xtract
  • สร้างแผนการ Migrate ระบบโดยเลือก VM ที่ต้องการย้ายออกมา
  • ใส่ Credential ที่จำเป็นสำหรับเข้าถึงแต่ละ VM ให้เรียบร้อย
  • ทำการ Map Network ระหว่างต้นทางและปลายทาง ให้ Migrate มาแล้วระบบยังคงทำงานได้อยู่

นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังสามารถทำการจัดกลุ่มของ VM ที่ให้บริการ Application ร่วมกันเอาไว้ได้ ทำให้การย้ายนั้นเป็นการย้ายมาเป็นกลุ่ม พร้อมให้เรียกใช้งาน Application นั้นๆ ได้ทันที โดยระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่ Nutanix AHV รองรับนั้น จะสามารถทำการย้ายได้ด้วย Nutanix Xtract for VMs ทั้งสิ้น

สำหรับผู้ที่สนใจใช้งาน Nutanix Xtract for VMs 1.0 นี้จะเปิดให้โหลดได้ฟรีที่ http://portal.nutanix.com/ นอกจากนี้ Nutanix เองก็ยังมีเครื่องมือ Nutanix Xtract for DBs สำหรับเอาไว้ย้าย Database ให้ใช้งานกันได้อีกด้วย

 

ที่มา: https://www.nutanix.com/2017/10/10/nutanix-xtract-introduces-vm-migration-simplicity-hyperconverged-infrastructures/

from:https://www.techtalkthai.com/nutanix-xtract-for-vms-is-generally-available/

Advertisements