Facebook เตรียมปรับปรุงระบบโฆษณาใหม่ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงก่อนการเลือกตั้งปีหน้า

Facebook ประกาศเตรียมปรับปรุงระบบการโฆษณาใหม่ ซึ่งจะระบบบางอย่างที่กำลังปรับปรุงอยู่นะพัฒนาให้เสร็จก่อนหน้าการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในปีหน้า หลังจากทางบริษัทตรวจพบบัญชีปลอมจากรัสเซียเป็นจำนวนมากก่อนการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว

ก่อนหน้านี้ Facebook ก็เคยแจ้งกับผู้โฆษณาไปแล้วว่าต่อไปนี้ Facebook จะเพิ่มความเข้มงวดในการโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมายอิงตามศาสนา, การเมือง, เชื้อชาติ และหัวข้อทางสังคมอื่น ๆ ซึ่งจะต้องใช้คนตรวจโฆษณาก่อนทุกครั้ง

การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2018 นั้นการเลือกตั้งวุฒิสภารัฐในสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นโอกาสอีกครั้งที่ Facebook รวมถึงบริการออนไลน์ต่าง ๆ จะได้พิสูจน์ตัวเองหลังจากที่ระบบโฆษณาอัตโนมัติทำให้เกิดบัญชีจากรัสเซียเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งในปี 2016 ซึ่งบริการออนไลน์ที่พบก็มีทั้ง Facebook, Twitter, Google ในขณะที่ฝั่งรัสเซียยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาแทรกแซงการเลือกตั้ง

ที่มา – Reuters

from:https://www.blognone.com/node/96254

Advertisements