Microsoft เลิกผลิต Surface นั้นเป็นแค่ข่าวลือ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวลือเกี่ยวกับไมโครซอฟท์อาจจะยกเลิกผลิต Surface แล้วนั้น รองประธาน Panos Panay ได้กล่าวเรื่องนี้ว่า มันเป็นเพียงข่าวลือประจำสัปดาห์ก็เท่านั้นเอง แฟนๆ Surface ต้องตกใจทันทีเมื่อได้ยินข่าวลือนี้แต่ก็ต้องคลายไปเมื่อมีการยืนยีนอย่างแน่ชัดแล้วว่า Microsoft นั้นจะไม่ทิ้ง Surdace และจะพัฒนารุ่นต่อๆไปอย่างแน่นอน

from:http://www.it-reborn.com/microsoft-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95-surface-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%82/

Advertisements