iOS 11.2 beta 3 เพิ่มคำอธิบายเมื่อผู้ใช้ปิด Wi-Fi หรือ Bluetooth ใน Control Center

controlcenterwifitoggles

Apple ปล่อยระบบปฏิบัติการ iOS 11.2 beta 3 ออกมาให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ทดลองใช้แล้ว ซึ่งพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอยู่ใน Control Center โดยมีการเพิ่มหน้าต่าง Pop-up อธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth เพื่อให้เจ้าของอุปกรณ์เข้าใจว่ามันไม่ได้ถูกปิดใช้งานอย่างถาวร

ข้อความจะเด้งขึ้นมา เมื่อมีการแตะที่ไอคอน Wi-Fi หรือ Bluetooth ในครั้งแรก ที่หน้าจอ Control Center ในกรณีปิด Wi-Fi จะมีคำอธิบายว่า จะเป็นการยกเลิกเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่ใกล้เคียง จนถึงวันพรุ่งนี้ แต่ยังสามารถใช้ Wi-Fi กับ AirDrop, Hotspot ส่วนตัว รวมถึงใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุพิกัด สำหรับ Bluetooth จะมีข้อความบอกในลักษณะเดียวกัน โดยจะปิด Bluetooth จนถึงวันพรุ่งนี้ แต่ยังคงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของ Apple ที่มีการใช้งานร่วมกัน

สาเหตุที่ต้องมีการแสดงข้อความอธิบายขึ้นมา เพราะว่าการปิด Wi-Fi หรือ Bluetooth ในศูนย์ควบคุม หรือ Control Center ไม่ได้เป็นการปิดการใช้งานอย่างถาวร Wi-Fi ยังสามารถเปิดใช้งานได้อัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้งานเดินทางไปยังตำแหน่งใหม่ และ Wi-Fi กับ Bluetooth จะถูกเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อถึงเวลา 5 นาฬิกาของวันใหม่ หรือ เมื่อมีการ Restart อุปกรณ์

หากต้องการปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth อย่างถาวร ต้องเข้าไปปิดใน Settings ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์ของคุณประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นด้วย

lockscreencontrolcenterbar

นอกจากนี้ iOS 11.2 beta 3 ยังเพิ่ม Indicator หรือตัวบ่งชี้ที่บอกว่าจะสามารถใช้ Gesture ได้ ตามปกติเจ้าของ iPhone X จะพบ Indicator เป็นเส้นสีดำอยู่ที่ขอบล่างของหน้าจอ แทนที่ตำแหน่งปุ่มโฮม แต่สำหรับ iOS 11.2 beta 3 ได้เพิ่ม Indicator ไว้ใต้ไอคอนตรงมุมบนขวาใน Control Center นั่นหมายถึงคุณสามารถใช้ Gesture กับเส้นที่อยู่ใต้ไอคอนเหล่านั้นได้

ที่มา – MacRumors

from:http://www.flashfly.net/wp/199627

Advertisements