Cisco เข้าซื้อกิจการ Cmpute.io ช่วยลูกค้าองค์กรให้ใช้ Cloud ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Cmpute.io ผู้พัฒนาเทคโนโลยี Dynamic Compute Management เพื่อช่วยให้การลงทุนในบริการ Cloud นั้นใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

Credit: Cmpute.io

 

โซลูชันของ Cmpute.io นี้จะเข้าไปทำการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของบริการ AWS อีกที เพื่อช่วยบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบนบริการ Cloud มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น, ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของ Cloud Application เพื่อให้สามารถลดขนาดของ VM ที่ใช้ลงได้, กำหนดตารางเวลาเปิดปิด Instance โดยอัตโนมัติเพื่อลดค่าใช้จ่าย และช่วยเพิ่ม Availability ให้ระบบด้วยการกระจาย Workload บนแต่ละ Instance โดยอัตโนมัติ ซึ่งทาง Cmpute.io โฆษณาว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในบริการ Cloud ลงได้ถึง 87%

Cmpute.io นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท 47Line Technologies ซึ่งเป้นผู้พัฒนาเทคโนโลยีสัญชาติอินเดีย ซึ่งทาง Cisco คาดว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในช่วงปี 2018

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ไม่เปิดเผยมูลค่า โดยผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cmpute.io สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmpute.io/ ทันที ส่วนผู้ที่สนใจทดลองใช้งานฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://join.cmpute.io/ ครับ

ก่อนหน้านี้ Cisco ได้ลงทุนในบริษัท Startup ในอินเดียไปแล้วกว่า 25 ราย ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าแต่ละบริษัทที่ Cisco ได้ลงทุนไปนั้น จะเกิดการเข้าซื้อกิจการกันอีกหรือไม่

 

ที่มา: https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/cisco-to-acquire-cmpute-io-to-bolster-cloud-offerings/articleshow/61967089.cms

from:https://www.techtalkthai.com/cisco-acquires-cmpute-io-to-help-enterprise-optimize-its-cloud-usage/

Advertisements