คลังเก็บป้ายกำกับ: ไอพี

[บทความสั้น] 5 ขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ ในการย้ายไปใช้ IPv6

จากตัวเลขสถิติของกูเกิ้ล ชี้ว่าทราฟิกบนอินเทอร์เน็ตทั่วโลกกว่า 15% เมื่อปี 2559 ได้หันมาใช้โปรโตคอล IPv6 แล้ว และคาดว่าเมื่อจบปีนี้ตัวเลขดังกล่าวจะพุ่งสูงขึ้นเป็น 20% และน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 35% ภายในปี 2562 ซึ่งแม้จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ แต่สุดท้ายทั่วโลกก็ต้องหันมาใช้ IPv6 แทนอย่างแน่นอน

และตัวเลขที่น่าสนใจนี้ระบุว่า ทราฟิก IPv6 ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากระดับองค์กร จึงมองว่าองค์กรหลายแห่งยังคงตั้งแง่รีรอในการหันมาใช้ IPv6 เพราะกลุ่มที่โดนกดดันเรื่องไอพีหมดจนต้องมาใช้ IPv6 แทนนั้นจะเป็นพวกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่า ขณะที่องค์กรทั้งหลายไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อน หรือเห็นว่าการหันไปใช้จะทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

แต่ปัจจัยหนึ่งที่องค์กรควรตระหนักคือ อุปกรณ์และระบบปฏิบัติการปัจจุบันที่ใช้อยู่ส่วนใหญ่ต่างรองรับ IPv6 และรันโดยดีฟอลต์แล้ว ซึ่งทีมงานด้านไอทีอาจมีปัญหาในการจัดการได้ ถ้าไม่ได้รักษาความปลอดภัย หรือรองรับการรันโดยดีฟอลต์จากเหล่าผู้ใช้ของตัวเอง

ดังนั้น สำหรับองค์กรที่ตัดสินใจเตรียมตัวเพื่อให้ตัวเองก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกอินเทอร์เน็ตอันกว้างใหญ่ภายนอกได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลนั้น NetworkComputing.com ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติที่แนะนำไว้ดังต่อไปนี้

1. อบรมทุกคนที่เกี่ยวข้องกับไอทีเรื่อง IPv6 เพราะโปรโตคอลนี้แตกต่างจาก IPv4 ตั้งแต่พื้นฐานเลยทีเดียว จึงจำเป็นต้องอบรมและให้ฝึกฝนเกี่ยวกับโปรโตคอลตัวใหม่นี้ รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดกับโครงสร้างพื้นฐานและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ด้วย

2. วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานและแอพพลิเคชั่นที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เพื่อประเมินความพร้อมในการใช้ IPv6 ของสภาพแวดล้อมทางไอทีทั้งหลาย ที่ไม่ได้จำกัดแค่เราท์เตอร์, สวิตช์, การ์ดแลน, หรือระบบปฏิบัติการเพียงอย่างเดียว

3. สร้างสภาพแวดล้อมจำลองสำหรับทดสอบระบบที่สะท้อนถึงพื้นฐานการทำงานขององค์กรได้จริง เนื่องจาก IPv6 มักทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ทั้งกับแอพพลิเคชั่นหรือฮาร์ดแวร์บางอย่าง

4. เขียนแผนการย้ายมาใช้ IPv6 จากข้อมูลที่ได้จากการประเมินและทดสอบ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการปรับเปลี่ยนหรือตั้งค่าสภาพแวดล้อมด้านไอทีใหม่ให้เหมาะสมในทีเดียวด้วย

5. เริ่มดำเนินการย้ายมาใช้ IPv6 โดยแบ่งเป็นระยะย่อยๆ โดยเริ่มจากบริเวณเล็กๆ ที่สามารถจัดการได้ง่ายเมื่อเกิดปัญหาก่อน

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ : https://www.networkcomputing.com/data-centers/ipv6-migration-5-best-practices/1258852063

from:https://www.enterpriseitpro.net/archives/8835

Advertisements

คำแนะนำ 4 ขั้น ! ในการไมเกรตเครือข่ายเพื่อไปใช้ IPv6

ใกล้เข้ามาอีกเรื่อยๆ สำหรับวันเลขไอพีหมดโลก การหันมาใช้ IPv6 นี้ไม่เพียงแค่ได้เลขไอพีอีกจำนวนมหาศาลไว้ใช้งานแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมที่มีมากับระบบ IPv6 ด้วย ที่สำคัญ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายได้นำ IPv6 มาใช้กันอย่างสมบูรณ์แล้ว ทำให้ลูกค้าผู้ใช้บริการต่างถูกเชิญชวนแกมบังคับให้เปลี่ยนระบบที่อยู่ไอพีใหม่

สำหรับท่านที่สนใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่กลัวผลกระทบจากการเปลี่ยนจาก IPv4 เป็น IPv6 กะทันหันนั้น จงสบายใจได้ว่า “IPv4 กับ IPv6 สามารถทำงานร่วมกัน บนเครือข่ายเดียวกันได้” ดังนั้น คุณก็สามารถเริ่มการเปลี่ยนมาใช้ IPv6 ได้ทีละเล็กทีละน้อยอย่างไร้กังวล ทั้งนี้ ทาง NetworkWorld.com ได้แนะเคล็ดลับในการวางแผนมาใช้ IPv6 ง่ายๆ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ความคุ้มทุนของการใช้ IPv6 เพราะเรื่องเงินคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด และเป็นอุปสรรคก้อนโตที่สุดในการเดินหน้าโครงการ โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายควรได้รับผลการวิเคราะห์อันนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารตระหนักถึงประโยชน์ที่คุ้มค่าจากการเปลี่ยนถ่ายระบบ มีโปรเจ็กต์การย้ายไปใช้ IPv6 ของหลายองค์กรที่โดนสั่งระงับกลางทางเมื่อเกิดปัญหาติดขัดเพียงเล็กน้อย เพราะผู้บริหารไม่เข้าใจประโยชน์ที่จะได้รับถ้าผลักดันโครงการต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความพร้อม เริ่มจากการสำรวจทรัพยากรหรือทำอินเวินทอรี่ของโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ที่อยู่ไอพีแบบ IPv4 ทั้งหมดบนเครือข่าย, รายชื่อทรัพยากรดังกล่าวที่ถูกอ้างถึงในทุกแอพพลิเคชั่น, รวมถึงรายการชื่อ DNS ที่จับคู่กับไอพีดังกล่าวทั้งหมดด้วย ซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการ DNS ภายนอกที่ใช้อยู่นี้ รองรับ IPv6 หรือเปล่า และอุปกรณ์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ นั้นทำงานร่วมกับ IPv6 ได้หรือไม่ด้วย รวมทั้งควรประเมินว่าแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้นี้รองรับการแปลงที่อยู่เป็น IPv6 ด้วยไหม นอกจากนี้ คุณก็ควรประเมินทักษะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีของตนเองที่จะดูแลระบบ IPv6 ว่าจำเป็นต้องจัดอบรมเพิ่มเติมด้วยหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3 ตัดสินใจกับแอพพลิเคชั่นและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่รองรับ เริ่มต้นจากรวบรวมรายชื่อ, พิจารณากระบวนการหรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการอัพเกรด, แล้วจึงตัดสินใจว่าแอพหรืออุปกรณ์ไหนควรอัพเกรดให้มาใช้ IPv6 ทันที

ขั้นตอนที่ 4 วางแผนการเปลี่ยนถ่ายโดยละเอียด ได้แก่ การตัดสินใจที่จะยกเครื่องระบบเป็น IPv6 ใหม่ทั้งหมด หรือจะใช้วิธีการเปลี่ยนถ่ายแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ใช้ Dual-Stack ที่ทำให้ยังใช้ IPv4 ร่วมกับ IPv6 ได้อย่างยืดหยุ่น แต่ก็ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ รองรับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นนี้ด้วย

ที่มา : http://www.networkworld.com/article/3214388/lan-wan/how-to-plan-your-migration-to-ipv6.html

from:https://www.enterpriseitpro.net/archives/7596

ทำความเข้าใจพื้นฐานระบบ IP Addresses, Subnet Masks, และ Default Gateways

เมื่อเราเห็นเทคโนโลยีด้านเครือข่ายใหม่ๆ เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ หลายคนอาจจะมัวแต่ไล่ตามจน “ลืม” พื้นฐานการสื่อสารง่ายๆ เกี่ยวกับหลักการเชื่อมต่อและสื่อสารระหว่างอุปกรณ์บนเครือข่ายแบบ IPv4 ไป ครั้งนี้ทาง NetworkComputing.com จึงออกมาสรุปบทเรียนระดับสปช. ประถมอนุบาลของชาวเน็ตเวิร์กทั้งหลายให้เข้าใจตรงกันอีกครั้ง
เรื่องของ IP Address

เริ่มต้นจากที่อยู่ไอพีหรือ IP address ที่ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาบนเครือข่าย IPv4 ต้องมีที่อยู่ไอพีของตนเองไม่ซ้ำกับคนอื่น เหมือนเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ไอพีแบบ IPv4 จะแบ่งเป็น 4 ส่วนที่เรียกว่า Octet แยกด้วยสัญลักษณ์จุด ตัวเลขในแต่ละอ๊อกเต็ดสามารถเป็นได้ตั้งแต่ 0 – 255 ตัวอย่างเช่น

192.168.40.39

ซึ่งจะไม่มีอุปกรณ์สองตัวใดๆ ที่ใช้เลขไอพีซ้ำกันให้งงได้ นอกจากคุณใช้ฟีเจอร์แบ่งเครือข่ายแล้วแปลเลขไอพีไปมาข้ามกันอย่าง NAT ดังนั้น แน่นอนว่าการที่อุปกรณ์หนึ่งจะสื่อสารไปยังอีกอุปกรณ์ ก็ต้องรู้ที่อยู่หรือเลขไอพีก่อน

แต่เนื่องจากเรามีการแบ่งเครือข่ายเล็กใหญ่สารพัดแบบ การสื่อสารภายในเครือข่ายเดียวกันและแบบข้ามเครือข่ายก็มีกลไกต่างกัน ดังนั้นก็ต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ระบุมากกว่าที่อยู่ไอพีบนแต่ละอุปกรณ์ เพื่อให้ทั้งสองอุปกรณ์รู้ว่าเราสองนั้นอยู่บนเครือข่ายเดียวกันหรือคนละเครือข่าย นั่นคือข้อมูลที่เรียกว่า ตัวกรองบอกชื่อซับเน็ต หรือ Subnet Mask

เรื่องของ Subnet Mask

ตามชื่อเลย ข้อมูลซับเน็ตมาส์กนี้ใช้ในการแบ่งเครือข่ายหรือซับเน็ต ประโยชน์ของการแบ่งขอบเขตเครือข่ายเป็นเน็ตย่อยๆ หลักๆ เลยก็เพื่อการจัดการที่สะดวกและเป็นระเบียบมากขึ้น นั่นคือ ซับเน็ตมาส์กยังใช้บอกขนาดของซับเน็ตนั้นๆ ได้ด้วย

แล้วซับเน็ตมาส์กจะทำให้อุปกรณ์ทราบว่าทั้งตัวเราและปลายทาอยู่ซับเน็ตเดียวกันหรือไม่ได้อย่างไรนั้น ก็ต้องเอามาส์กหรือตัวกรองไปกรองเลขที่อยู่ไอพี ซึ่งตัวเลขที่กรองออกมาก็คือ ชื่อของซับเน็ต หรือชื่อของเครือข่าย ถ้าทั้งต้นทางปลายทางมีชื่อเครือข่ายเหมือนกัน ก็แสดงว่าทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น
ถ้าเลขไอพีต้นทางเป็น 192.168.40.15
เลขไอพีปลายทางคือ 192.168.40.39
แล้วซับเน็ตมาส์กของทั้งต้นทางปลายทางเหมือนกันคือ 255.255.255.0

ซึ่งชาวเน็ตเวิร์กมักจะเขียนสั้นๆ ว่า /24 เพราะทั้ง 24 บิตแรก (สามอ๊อกเต็ตแรก) มีค่าเป็น 1 ทั้งหมด (ถ้ายังสับสนอยู่ ลองไปฝึกแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบดูอีกครั้งนะครับ ว่า 11111111 ในฐาน 2 = 28 = 256 ในฐาน 10 แต่เลขเรานับตั้งแต่ 0 เป็นตัวแรก เลขฐานสิบสูงสุดในแต่ละอ๊อกเต็ตจึงเป็น 256 – 1 = 255 เป็นต้น)

นั่นหมายความ 24 บิตแรก (หรือสามอ๊อกเต็ตแรก) ของเลขไอพีที่มีซับเน็ตมาส์ก /24 กำกับอยู่ คือชื่อเครือข่ายนั่นเอง จากเลขไอพีและมาส์กข้างต้น ทั้งต้นทางและปลายทางจึงมีชื่อเครือข่ายเดียวกันคือ 192.168.40.0 หรือก็คือ ทั้งต้นทางและปลายทางอยู่บนเครือข่ายหรือซับเน็ตเดียวกัน

นอกจากนี้ มาส์ก /24 ยังบอกเราด้วยว่า ซับเน็ตนี้มีอุปกรณ์อยู่ในเครือข่ายได้ถึง 254 เครื่อง (หรือ 254 อินเทอร์เฟซที่เป็นระดับไอพี ที่มีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนเป็นอุปกรณ์แต่ละชิ้นแยกต่างหากแม้อยู่บนอุปกรณ์เดียวกัน เช่น แต่ละอินเทอร์เฟซของสวิตช์เลเยอร์ 3 เอาจริงๆ เรานับเป็นแต่ละอินเทอร์เฟซมันจะอินและงงน้อยกว่าการดูเป็นอุปกรณ์นะครับ โดยเฉพาะเวลาเอามาใช้งานจริง) ที่ว่ามีได้ 254 ไอพี คือ มีได้ตั้งแต่ 192.168.40.1 – 192.168.40.254 เพราะ .0 คือชื่อเครือข่าย และ .255 คือที่อยู่พิเศษที่หมายถึงการส่งให้ทุกอินเทอร์เฟซในซับเน็ต /24 นั้น เอาไปใช้ตั้งเป็นที่อยู่ไอพีของอินเทอร์เฟซอื่นซ้ำไม่ได้นั่นเอง

เรื่องของ Broadcast 

พอพูดถึงที่อยู่พิเศษที่ใช้บอกว่าให้ส่งข้อมูลไปยังทุกอุปกรณ์ในซับเน็ต เราเรียกที่อยู่ไอพีอันสุดท้ายของซับเน็ตที่เป็นที่อยู่พิเศษนี้ว่า Broadcast address หรือชื่อก็บอกว่าบรอดคาสต์ หรือถ่ายทอดข้อมูลกระจายไปทั่วมั่วเละเทะ (ชาวเน็ตเวิร์กจะรู้ว่าเกลียดทราฟิกสแปมถ่วงแบนด์วิธความเจริญแบบนี้มาก ถึงขนาดต้องแบ่งซับเน็ตย่อยๆ เล็กๆ เพื่อจำกัดบริเวณการบรอดคาสต์) มีที่อยู่ปลายทางแบบบรอดคาสต์โดยดีฟอลต์แบบไม่ต้องสนใจชื่อเครือข่ายด้วย คือ 255.255.255.255

เมื่อพูดถึงการแบ่งเครือข่ายหรือซับเน็ตแล้ว สิ่งสุดท้ายที่ต้องพูดก็คือ การทำให้อุปกรณ์สื่อสารข้ามเครือข่ายหรือไปยังคนละซับเน็ตได้ สมมติว่าอินเทอร์เฟซ 192.168.40.5 /24 จะส่งข้อมูลไปยัง 192.168.41.4 /24 มองเผินๆ ก็รู้แล้วว่าอยู่คนละหมู่บ้าน คนละซับเน็ต อินเตอร์เฟซต้นทางก็ต้องรู้ว่า เอ๊ะ ฉันจะโยนข้อมูลนี้ไปให้ใครที่สามารถโยนข้อมูลข้ามไปยังซับเน็ตที่ต้องการได้ หรือเป็นอินเทอร์เฟซของอุปกรณ์ที่รู้แผนที่ รู้เส้นทาง (เส้นทาง ภาษาอังกฤษเรียก Route การหาเส้นทางเรียกแบบนามเจอรันด์บอกการกระทำก็เติม ing ไปเป็น Routing และแน่นอนว่าอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เราท์ติ้งได้ก็ต้องเรียกว่า Router)

เรื่องของ Default Gateway

ซึ่งเราเรียกอุปกรณ์ที่เป็นดังประตูออกไปสู่โลกภายนอก ไปสู่เครือข่ายอื่นนี้ว่า “ประตู” เรียกตามที่ชาวบ้านเข้าใจก็คือ เกตเวย์ (Gateway) และเกตเวย์โดยดีฟอลต์ก็คือ Default Gateway นั่นเอง

นั่นคือ อุปกรณ์หรืออินเทอร์เฟซไหนจะส่งข้อมูลข้ามไปยังโลกภายนอก เช่น อินเทอร์เน็ตได้ ก็ต้องมีข้อมูลว่า ที่อยู่ไอพีของเกตเวย์ตัวเองคืออะไร เช่น ถ้าเกตเวย์ของเครือข่าย 192.168.40.0 /24 คือ 192.168.40.1 (โดยมารยาท ชาวเน็ตเวิร์กมักจะตั้งไอพีแรกถัดจากชื่อเครือข่าย ยกให้เป็นที่อยู่เกตเวย์ แต่บางคนก็คิดว่าเพื่อความปลอดภัย ก็ควรสุ่มเลขอื่นไปตั้งแทน ก็ตามแต่ละท่านสะดวก) การที่ 192.168.40.5 /24 จะส่งหา 192.168.41.4 /24 ก็ต้องโยนข้อมูลไปให้เกตเวย์ที่ 192.168.40.1 ก่อนนั่นเอง

ที่มา :  http://www.networkcomputing.com/network-security/ip-addresses-subnet-masks-and-default-gateways/1835691346

from:https://www.enterpriseitpro.net/?p=6589

eBlocker อุปกรณ์รักษาความเป็นส่วนตัวให้บ้านคุณ

eBlocker อุปกรณ์รักษาความเป็นส่วนตัวให้บ้านคุณ เพียงนำมาเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้าน ก็จะช่วยป้องกันการตรวจจับความเคลื่อนไหวต่างๆ, ปิดกั้นโฆษณา, รวมทั้งซ่อนเลขไอพีของอุปกรณ์ทั้งหมดบนเครือข่ายให้ นอกจากนี้ยังใช้คัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่ให้ลูกหลานของคุณเข้าถึงได้ทั้งผ่านอุปกรณ์ต่างๆ หรือเว็บบราวเซอร์ด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ – https://www.eblocker.com/en/

from:https://www.enterpriseitpro.net/?p=4988

Nokia เตรียมติดอาวุธด้านระบบวิเคราะห์เครือข่ายไอพี ด้วยการซื้อกิจการของ Deepfield

Nokia วางแผนเข้าซื้อกิจการของ Deepfield เพื่อพัฒนาและเสริมแกร่งด้านระบบเทคโนโลยีไอพี เน็ตเวิร์ก และการวิเคราะห์ข้อมูลของตน

Nokia ได้กล่าวว่าการเข้าซื้อกิจการของบริษัทสัญชาติอเมริกาครั้งนี้ จะช่วยขยายความเป็นผู้นำในกลุ่มการวิเคราะห์เครือข่ายแบบเรียลไทม์และระบบบริการแบบออโตเมชั่น และจะเป็นการเพิ่มความสามารถโซลูชั่นอย่างเช่นพวกระบบเน็ตเวิร์กและการวิเคราะห์แอพพลิเคชั่นได้ดีขึ้น และเป็นโอกาสในการสร้างการป้องกันระบบเครือข่ายจากการโจมตีในลักษณแบบ DDoS ดีขึ้นว่าเดิมด้วย สำหรับตัวเลขในการซื้อขายครั้งนี้ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมา

Nokia ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์มือถือที่มีชื่อเสียงมา และคาดว่าจะกลับมาผงาดอีกครั้งและวางจำหน่ายในช่วงปี 2017 โดยมีการพูดคุยในเรื่องไลเซ่นส์ให้กับทาง HMD ในการใช้แบรนด์ยาวนานถึง 10 ปี

สำหรับ Deepfield นั้นก่อตั้งในปี 2011 เป็นผู้ให้บริการด้านระบบคลาวด์, แอพพลิเคชั่น และการวิคราะห์ข้อมูลไอพี เน็ตเวิร์กแบบเรียลไทม์สำหรับลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปอดภัยด้านเน็ตเวิร์กให้แข็งแกร่งขึ้น การเข้าซื้อกิจการของ Nokia ครั้งนี้จะรวมเอาทีงานของ Deepfield กว่า 65 คนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม และจะผสานเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ากับตัว Nokia Network Services Platform (NSP) และ Nuage Networks Virtualized Services Platform (VSP)

ที่มา : http://www.zdnet.com/article/nokia-to-acquire-ip-network-analytics-firm-deepfield/

from:http://www.enterpriseitpro.net/?p=4700