คลังเก็บป้ายกำกับ: DTAC

เนร่าเผยผลศึกษา “ความเสี่ยงจากการประมูลคลื่นความถี่ทำให้ประเทศไทยประสบกับการใช้งานดาต้าที่ช้า”

ฮานส์ อีลเล (Hans-Martin Ihle) ที่ปรึกษาอาวุโสประจำสำนักงานเนร่า (NERA) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกที่เชี่ยวชาญและวิเคราะห์ พร้อมทั้งออกแบบการประมูลคลื่นความถี่ทั่วโลกทั้ง เอเชียแปซิฟิก ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา เปิดเผยผลการศึกษาต่อมุมมองในการประมูลคลื่นความถี่ 1800MHzและ 900MHz ของประเทศไทยที่จะจัดขึ้นในปี 2561 โดยจัดทำรายงาน (Whitepaper) ในหัวข้อ ความเสี่ยงจากการประมูลคลื่นความถี่ทำให้ประเทศไทยประสบกับการใช้งานดาต้าที่ช้า พร้อมทั้งพูดคุยให้รายละเอียดต่อประเด็นต่างๆ จากมุมมองผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

ข้อมูลสรุปจากการวิเคราะห์จาก บจ.เนร่า (www.nera.com)

ความเสี่ยงจากการประมูลคลื่นความถี่ทำให้ประเทศไทยประสบกับการใช้งานดาต้าที่ช้า

โดย ฮานส์ อีลเล ที่ปรึกษาอาวุโส

ดีแทค

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.”) กำลังเตรียมการเปิดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และ 1800 MHz ในปี 2561 ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ดีแทคใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G และ 4G ภายใต้สัญญาสัมปทานกับ กสท ซึ่งจะหมดสัมปทานในปี 2561 ซึ่งไม่มีการต่อสัมปทานและนำคลื่นความถี่มาประมูล ทั้งนี้ ถ้าดีแทคต้องชนะการประมูลถ้าต้องการที่จะนำคลื่นความถี่ดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้งานต่อ

การออกแบบการประมูลในชั้นแรกของ กสทช. มีข้อเสนอซึ่งผู้เขียนคิดว่าอาจทำให้เกิดข้อโต้เถียงสองประการ เนื่องจากข้อเสนอดังกล่าวไม่สนับสนุนกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพ

 กรณีที่มีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยราย จะไม่นำคลื่นความถี่บางคลื่นเข้ามาประมูล (ที่เรียกว่ากฎ N-1) และ

 กำหนดราคาตั้งต้นที่สูงเป็นพิเศษ โดยอาศัยราคาจากการประมูลในปี 2558

ข้อกำหนดในการประมูลนี้มีขึ้นเพื่อให้ได้เงินจากการประมูลสูงสุด แต่อย่างไรก็ดี การกำหนดเช่นนี้อาจทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ กล่าวคือ ได้เงินจากการประมูลน้อยลง มีคลื่นความถี่ที่ไม่สามารถประมูลได้ ตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องแบกรับภาระทางการเงิน ซึ่งลดแรงจูงใจในการลงทุนและแข่งขันกันในการให้บริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในยุคต่อไป

งานเอกสารนี้ ผู้เขียนประสงค์จะแสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจทำให้ประเทศไทยต้องประสบกับช่องทางการการใช้งานดาต้าที่เชื่องช้า เป็นการจำกัดขอบเขตในการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต และส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 และทำให้ประชาชน ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธุรกิจได้รับความผลเสียหาย

ประเทศไทยยังไม่ได้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่สำหรับ 4G และยังตามหลังเศรษฐกิจประเทศตะวันตกและอีกหลายประเทศในเอเชียในการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการใช้งานการใช้ดาต้าที่เพิ่มขึ้น ผลที่ไม่ได้ตั้งใจของกฎ N-1 คือ อาจจะทำให้มีช่องว่างนี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจะเป็นผลให้คลื่นความถี่อย่างน้อย 10% ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานในตลาด

ราคาตั้งต้นการประมูลที่สูงอาจไม่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมประมูล และนำไปสูงผลลัพธ์ที่เป็นผลเสียต่อผู้ใช้บริการชาวไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้เขียนได้มีทำการศึกษาสำหรับ GSMA ในหัวข้อเกี่ยวกับการกำหนดราคาคลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าคลื่นความถี่ที่สูง คุณภาพโครงข่ายที่ต่ำลง และค่าบริการที่สูงขึ้น ความเคลื่อนไหวในตลาดของประเทศไทยสอดคล้องกับความสัมพันธ์เช่นว่านี้

• ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีค่าคลื่นความถี่สูงที่สุดในโลก

• ผู้ใช้บริการชาวไทยได้จ่ายค่าใช้บริการดาต้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียหลายๆ ประเทศ

• ข้อมูลจาก OpenSignal แสดงให้เห็นว่าความเร็วและคุณภาพของโครงข่าย 4G ในไทยล้าหลังกว่าประเทศในระดับเดียวกัน

จากการประมาณการอย่างระมัดระวังและมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า การลดราคาตั้งต้นในการประมูลที่จะมาถึงนี้สามารถนำไปสู่การลดราคาค่าบริการดาต้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งคิดเป็นประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับอย่างน้อย 3,643 บาทต่อประชากรหนึ่งคน ภายในระยะเวลา15 ปีของใบอนุญาต

รายงานฉบับนี้แนะนำให้ยกเลิกการใช้กฎ N-1 และตั้งราคาตั้งต้นการประมูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งในที่สุดแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคชาวไทยและเศรษฐกิจองค์รวม

ในการประมูลในอนาคต กสทช. ควรพิจารณา แบ่งย่อยช่วงคลื่นความถี่มาประมูล ให้มากกว่าการประมูลจำนวนมากต่อใบอนุญาต โดยยังสามารถนำมารวมเป็นช่วงคลื่นที่ติดกันได้ วิธีการนี้ได้รับการนำมาใช้งานโดยหลายองค์กรกำกับดูแลทั่วโลก ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ผู้ให้บริการมีความยืดหยุ่นสูงสุดในการกำหนดเป้าหมายจำนวนคลื่นความถี่ที่ตนเองต้องการและเพิ่มการแข่งขันในการประมูลของช่วงความถี่ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยราย

from:http://mobileocta.com/spectrum-auction-risks-leaving-thailand-stranded-in-a-mobile-data-slow-lane/

Advertisements

OpenSignal จัดอันดับให้ TrueMove H เป็นเครือข่ายที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Opensignal Thailand Mobile State Nov2017

ถ้าเอ่ยถึงประเด็นเรื่อง “เครือข่ายผู้ให้บริการที่ดีที่สุด” ถามสักร้อยหรือพันคนก็คงจะตอบแตกต่างกันไปต่างนานา ดังนั้นจึงมีองค์กรกลางที่พยายามทำเครื่องมือทดขึ้นมาเพื่อเก็บสถิติออกมาแสดงผลให้เป็นตัวเลขและรวมข้อมูลเหล่านั้นออกมา อีกหนึ่งองค์กรณ์ภายใต้ชื่อ Opensignal ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้าที่รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ อีก 2 ที่ที่รู้จักและคุ้นกันดีก็คือเป็น Speedtest.net และ Nperf

Disclosure: บทความนี้ได้รับการสนับสนุนโดย TrueMove H แต่ข้อมูลที่นำมาเสนอนั้นเป็นข้อมูลจริงโดยองค์กรกลางที่สามารถตรวจสอบได้จริง

OpenSignal จัดอันดับให้ TrueMove H เป็นเครือข่ายที่ดีที่สุดในประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

ดีที่สุดในที่นี้ต้องดูหลายปัจจัยไม่ใช่แค่ “ความเร็วสูงสุด” ในการดาวน์โหลดเท่านั้น ทาง OpenSignal ได้ใช้หลายปัจจัยเพื่อนำมาวัดประสิทธิภาพและหาผลสรุปที่ได้ออกมา โดยแบ่งเป็นหัวข้อในการทดสอบดังนี้

 1. Availability: 4G หรือ สัญญาณ 4G ครอบคลุมแค่ไหน (ยิ่งเยอะยิ่งดี)
 2. Download Speed: 4G หรือ ความเร็ว 4G ในการดาวน์โหลดข้อมูล (ยิ่งเยอะยิ่งดี)
 3. Download Speed: 3G หรือ ความเร็ว 3G ในการดาวน์โหลดข้อมูล (ยิ่งเยอะยิ่งดี)
 4. Download Speed: Overall หรือ ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลโดยรวม (ยิ่งเยอะยิ่งดี)
 5. Latency: 4G หรือ ระยะเวลาที่ใช้ส่งแพ็กเก็ตข้อมูลจากอุปกรณ์ของเราไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ในเครือข่าย 4G (ยิ่งน้อยยิ่งดี)
 6. Latency: 3G หรือ ระยะเวลาที่ใช้ส่งแพ็กเก็ตข้อมูลจากอุปกรณ์ของเราไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ในเครือข่าย 3G (ยิ่งน้อยยิ่งดี)

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ถูกนำมาพิจารณาเป็นคะแนนเพื่อหาผลรวมออกมา ก็เหมือนการประกวดร้องเพลงแหละ(ใครทำคะแนนรวมได้ดีกว่าก็ชนะไป ซึ่งไม่ได้เหมือนถึงคนที่ร้องเสียงสูงดีสุดจะชนะ ระบบเครือข่ายก็เช่นกัน) ผลสรุปจาก OpenSignal ประกาศไปเมื่อเดือนที่แล้ว(พฤศจิกายน 2560) ที่ผ่านมาวัดจาก

 • การทดสอบช่วงวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2560
 • จากทั้งหมด 27,924 อุปกรณ์
 • ทดสอบทั้งสิ้น 407,552,291 ครั้ง

ได้ผลดังนี้ เรียงตามหัวข้อ 1-6

Opensignal Lte Result Nov 2017 1

Opensignal Lte Result Nov 2017 2

Opensignal Lte Result Nov 2017 3

ตารางสรุปผล

 • TrueMove H เด่นที่สุดใน 4 เรื่องได้แก่ 4G ครอบคลุมที่สุด, ความเร็วในการดาวน์โหลด 4G, 3G และความเร็วดาวน์โหลดรวมดีที่สุด
 • dtac โดดเด่นในเรื่อง Latency ทั้ง 3G และ 4G โดยความเร็วในการดาวน์โหลดผ่าน 3G นั้นเสมอกับ TrueMove H
 • ดังนั้นผลสรุปจากตารางนี้ TrueMove H มีความโดดเด่นโดยรวมดีที่สุดในการทดสอบนี้

Opensignal Nov2017 Thailand Award

ทั้งนี้ทาง OpenSignal ยังยกประเด็นที่น่าสนใจออกมาอีกในเรื่อง

 • TrueMove H นั้นเป็นโอเปอเรเตอร์ที่โดดเด่นและเป็นผู้นำในด้านความเร็วและการครอบคลุมมากที่สุด มีสัญญาณ 4G LTE มากกว่า 90% ของพื้นที่ในประเทศไทย รองลงมาคือ AIS ที่ 82% และ dtac ที่ 75%
 • อัตราเร็วในการดาวน์โหลดบนเครือข่าย 4G นั้น dtac อยู่ที่ 7.6 Mbps, AIS ที่ 8.9 Mbps และ TrueMove ที่ 10.9 Mbps
 • dtac เป็นผู้ให้บริการที่มี Latency ที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ 36ms สำหรับ 4G และ 70.4ms สำหรับ 3G

นอกจากผลของ OpenSignal แล้ว TrueMove H ยังเป็นเครือข่ายที่ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นมากที่สุด 2 ปีซ้อน

ข้อมูลที่ผู้ใช้ทั่วไปอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถามนักลงทุนแล้วข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลที่หมายถึงนั่นคือสถิติผู้ใช้งานในแต่ละปี เช่น จาก 2015 – 2017 มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นในแต่ละเครือข่ายเท่าไหร่ ฯลฯ ข้อมูลนี้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่า “เครือข่ายนั้นมีพัฒนาการเป็นอย่างไร” โดยสิ่งที่น่าสนใจที่ยกมาใช้ชมคือ

1. จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในไตรมาตรที่ 3 ของปี 2015 – 2017 ของทั้ง 3 เครือข่าย

Total Mobile User Thailand Q3y2017

 • AIS ครองจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุด (ระบบเติมเงินและรายเดือนรวมกัน)
 • TrueMove H อัตราจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นมากที่สุด
 • dtac อัตราจำนวนผู้ใช้งานลดลงมากที่สุด

2. รายได้จากการให้บริการเครือข่ายโดยคิดเฉพาะบริการ Non-Voice (ดาต้า)

Non Voice Revenue Q3y2015to2017

ส่วนแบ่งทางการตลาดรายได้ Non-Voice ในไตรมาส 3 ปี 2017

 • TrueMove H 25.9%
 • dtac 26.9%
 • AIS 47.2%

อัตราการเติบโตของรายได้ Non-voice ในไตรมาส 3 ปี 2017

 • TrueMove H 22.2%
 • dtac 19.3%
 • AIS 20.5%

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า AIS ยังครองส่วนแบ่งทางการตลาดในแง่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือมากที่สุดที่ 47.2% รองลงมาคือ dtac และ TrueMove H ส่วนในแง่การเติบโตของรายได้จากส่วนการให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือนั้น TrueMove H มีการเติบโตมากที่สุดที่ 22.2%

ข้อมูลที่นำมาเสนอให้ชมนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่การันตีคุณภาพของเครือข่าย TrueMove H ได้อย่างดี ไม่ว่าจะในแง่ของคุณภาพของเครือข่ายที่หลายเริ่มยอมรับแล้วว่า TrueMove H นั้นพัฒนาขึ้นมากกว่าก่อนหน้าจริงๆ ในเรื่องการครอบคลุมพื้นที่ที่ให้บริการมากขึ้น ความเร็วที่มากขึ้น ฯลฯ ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านๆ มา

ทั้งนี้ต้องขอบคุณทุกเครือข่ายที่มีการแข่งขันกันจนทำให้วงการโทรคมนาคมระบบคลื่นที่นั้นมีการพัฒนามากขึ้นขณะนี้และหวังว่าปีต่อๆ ไป จะดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก

ที่มา OpenSignal, *ข้อมูลจาก The Stock Exchange of Thailand www.set.or.th ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560

from:https://www.iphonemod.net/mobile-network-thailand-nov2017-opensignal.html

บีทีเอสร่วมกับ ดีแทค รีวอร์ด ฉลองครบรอบ 18 ปีบีทีเอส ให้ลูกค้า ยกขบวนลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นกับ ‘กอล์ฟ พิชญะ’

บีทีเอสร่วมกับดีแทค รีวอร์ด ฉลองบีทีเอสครบรอบ 18 ปี จัดกิจกรรม ยกขบวนลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นกับ กอล์ฟ พิชญะ ลุ้นแพ็กเกจเที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน รวม 12 รางวัล 24 ที่นั่ง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านบาท มอบความสุขให้กับลูกค้าบีทีเอสและดีแทค รีวอร์ด โดยมีซุปเปอร์สตาร์ กอล์ฟ-พิชญะ นิธิไพศาลกุล มาร่วมแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบสุดพิเศษ

bts

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)  กล่าวว่า “บีทีเอสได้จัดกิจกรรมฉลองบีทีเอสครบรอบปี ให้กับผู้โดยสารมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่ 18 และในปีนี้ได้มีการร่วมมือกับดีแทค รีวอร์ด โดยจัดกิจกรรม ยกขบวนลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นกับ กอล์ฟ พิชญะ

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและคืนกำไรตอบแทน ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสและให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าดีแทค รีวอร์ด ซึ่งคาดว่าจะได้การตอบรับเป็นอย่างดี”  และในโอกาสที่รถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดบริการครบ 18 ปี มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดผู้ใช้บริการตั้งแต่เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้นกว่า 2,800 ล้านเที่ยวคน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 60) และมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยในวันทำการ  795,000  เที่ยวคนต่อวัน

รถไฟฟ้าบีทีเอส ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงต่อเวลา และคุณภาพของการบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร และเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในเส้นทางปัจจุบัน และเส้นทางส่วนต่อขยาย โดยเฉพาะสายสุขุมวิท ช่วงแบริ่ง  – สมุทรปราการ  รวมทั้งรถไฟฟ้าขบวนใหม่จำนวน 46 ขบวน 184 ตู้

บัดนี้การผลิตขบวนรถไฟฟ้าได้มีความก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในปี 2561 นอกจากนั้น ยังได้ลงนามในสัญญาสัมปทานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง บริษัทฯ จะเป็นผู้บริหารจัดการทั้งในเรื่องก่อสร้าง ติดตั้งระบบ ผู้เดินรถ รวมถึงซ่อมบำรุงให้กับรถไฟฟ้าทั้งสองสายนี้ด้วย

และจะขยายการลงทุนไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสต่อไปในอนาคตอีกด้วย… เพื่อความสุขยกระดับของชีวิต

นางสาวเพ็ญพงา สุทธิมณฑล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้า บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทค รีวอร์ด มุ่งมั่นในการคัดสรรสิทธิพิเศษหลากหลายให้ลูกค้าดีแทคทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน ซึ่งเป็นการตอบแทนและมอบความห่วงใยเพื่อทำให้ลูกค้าดีแทคมีความสุขและรู้สึกพิเศษในทุกๆวัน

เป้าหมายคือทำให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ความสุขในระหว่างทางที่เป็นลูกค้าดีแทค โดยการสรรหาสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน ทั้งเครื่องดื่ม ร้านอาหาร เอ็นเตอร์เทนเมนต์ หรือดีลออนไลน์ต่างๆ ที่ครอบคลุม 25,000 ร้านค้าทั่วประเทศ รวมถึงการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนหลัก ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมือง

ความร่วมมือกับบีทีเอส ในโอกาสที่บีทีเอสฉลองครบรอบ 18 ปีเป็นการตอกย้ำเป็นพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์กับรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ร่วมกันสร้างสรรค์แคมเปญมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อนำความคุ้มค่า และความสะดวกสบายมาให้ ตอบรับการเดินทางของกลุ่มลูกค้าดีแทคที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ให้ได้สิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่า

ล่าสุดจึงได้ร่วมกันจัดแคมเปญ ความสุขให้กับลูกค้าดีแทค รีวอร์ด และลูกค้าบีทีเอส ได้ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่น กับกอล์ฟ พิชญะ”

ลูกค้าบีทีเอส และดีแทค รีวอร์ด เพียงซื้อ/เติมเงิน/เติมเที่ยวเดินทางในบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่ห้องจำหน่ายตั๋วบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2560- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียนใบเสร็จบีทีเอสลุ้นแพ็กเกจเที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน พร้อมร่วมเดินทางทริปสุดพิเศษด้วยการนั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น โยโกฮามา-โตเกียวกับซุปเปอร์สตาร์ กอล์ฟ-พิชญะ ผ่านทาง www.bts.co.th จำนวน 6 รางวัล

และสำหรับลูกค้าดีแทค รีวอร์ดรับสิทธิพิเศษลุ้นเพิ่มอีก 6 รางวัล โดยกดรับรหัสดีแทค รีวอร์ด และกรอกรหัสในขั้นตอนลงทะเบียน รวมเป็นรางวัลทั้งสิ้น 12 รางวัล 24 ที่นั่ง มูลค่า 1.2 ล้านบาท  จับรางวัลวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ อาคารบีทีเอส เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โดยทางบริษัทจะนำชื่อ-นามสกุลและเลขที่ใบเสร็จ ที่ส่งเข้าร่วมรายการผ่านทาง www.bts.co.th มาจัดทำชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์์ลุ้นรางวัลและจับรางวัลร่วมกันต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน โดยจะกระทำการจับรางวัลจำนวน 2 ครั้ง  ดังนี้

ครั้งที่ 1  จำนวน 6 รางวัล จากรายชื่อผู้ที่ซื้อ/เติมเงิน/เติมเที่ยวเดินทาง ในบัตรโดยสารบีทีเอสที่ห้องจำหน่ายตั๋วบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

ครั้งที่ 2  จำนวน 6 รางวัล จากสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทครีวอร์ด

ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยตรวจสอบรายชื่อได้จากสื่อบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือที่ www.bts.co.th หรือ แฟนเพจหนูด่วน บีทีเอส หรือสอบถามศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส โทรศัทพ์ 0 2617 6000

from:http://mobileocta.com/bts-and-dtac-rewards-celebrate-18th-anniversary-of-bts/

โอ้โห .. dtac กล้าให้ เบิ้ลความเร็วเน็ตเพิ่มเป็น 2 เท่า!

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ dtac แบบเติมเงิน เพราะตอนนี้เค้าใจดีเบิ้ลเน็ตให้เร็วขึ้นเป็น 2 เท่า ในราคาเท่าเดิม จากโปร Go โนลิมิต และ เน็ต โนลิมิต เพิ่มความเร็วให้อีกเท่าตัวจาก 1 , 4 ,10 Mbps เป็น 2 , 8 , 20 Mbps สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 ธันวาคม มาดูวิธีสมัครโปรกันได้ที่นี่เลยค่ะ

สำหรับใครที่ใช้โปร เน็ต ลิมิต ของ dtac อยู่แล้ว ก็จะรู้อยู่ว่าเค้าให้เน็ตมาแบบโนลิมิตไม่มีอั้น ไม่ลดความเร็ว ถ้าเป็น Go โนลิมิต ก็จะได้โทรฟรีในดีแทค ตลอด 24 ชม. เพิ่มเข้ามาด้วย ซึ่งคราวนี้ดีแทคยังใจดีกว่าเดิม เบิ้ลความเร็วให้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า มีทั้งแบบ 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน ในราคาเท่าเดิม ได้ความเร็วเน็ตเพิ่ม แต่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มค่ะ

โอ้โห เพิ่มเน็ตเร็ว จาก 4Mbps เป็น 8Mbps กันเลย

จากรายละเอียดแล้วเป็นโปรฯที่มีความน่าสนใจเลยทีเดียว โดยเฉพาะที่เบิ้ลความเร็ว จาก 4 Mbps เป็น 8 Mbps อยู่ในช่วงที่ความเร็วกำลังดี และ ราคาก็กำลังดี ยิ่งเพิ่มให้เป็น 8 Mbps ยิ่งดีเลย เพียงพอสำหรับทุกกิจกรรมบนมือถือแน่นอน เล่นโซเชียลได้สบายๆ เล่นเกม ดูหนัง ดูวีดีโอแบบ HD ได้สบายมากกก และถ้าเน็ตวิ่งเต็มสปีดก็ดูยาวๆไปถึง Full HD ได้เลย ยิ่งสมัครแบบ 30 วัน ในราคา  500 บาท เราว่าโอเคสุดแล้ว (เพิ่มอีก 200 ได้เน็ตจาก 2 Mbps มาเป็น 8 Mbps เลยนะ คุ้มมากก)

แต่สำหรับใครที่เน้นเกี่ยวกับวีดีโอ ทั้งดูหนัง ทั้งอัพโหลด อาจจะถูกใจที่ความเร็ว 20 Mbps มากกว่า หรือ ใช้ไม่เยอะ แค่เช็คโซเชียล ดูวีดีโอเล็กๆน้อยๆ 2 Mbps  ก็เพียงพอ อันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนเลย

วิธีสมัคร และ เงื่อนไข

 • วิธีแรก เพียงแค่กดเข้าไปในลิ้งค์นี้ รอรับรหัส OTP แล้วก็จะสามารถเข้าไปเลือกโปรโมชั่นได้แล้วค่ะ
 • วิธีที่สอง สมัครได้ง่ายๆ เพียง กดหมายเลข ตามนี้เลยค่ะ
  • สำหรับ Go โนลิมิต (เน็ตไม่อั้น + โทรฟรีดีแทคตลอด 24 ชม.)

  • สำหรับ Net โนลิมิต (เน็ตไม่อั้น)

  • เมื่อกดหมายเลขทำรายการเรียบร้อยแล้วจะมี SMS ส่งมายืนยันการสมัคร และ สามารถเช็คได้อีกช่องทาง ทางแอพพลิเคชั่น ของ dtac ค่ะ
  • สำหรับคนที่สมัครโปรจะสามารถรับสิทธิ์เบิ้ลเน็ตได้ รวมแล้ว 2 เดือน เท่านั้นค่ะ (แบบรายเดือน 2 เดือน หรือ แบบรายสัปดาห์ 8 สัปดาห์)
  • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 ธันวาคมนี้
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

สำหรับใครที่ใช้โปรนี้อยู่แล้ว ก็อย่าลืมมารับสิทธิ์เบิ้ลเน็ตสองเท่าในราคาเดิมได้ตามวิธีด้านบนเลยนะคะ ใกล้จะโค้งสุดท้ายแล้ว รีบกดสมัครภายในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ ไหนๆ dtac ก็เบิ้ลความเร็วมาให้ขนาดนี้แล้ว มารอดูกันว่าจะมีค่ายไหนที่จะออกโปรฯมาสู้ ให้ผู้บริโภคได้เลือกกันอีกบ้างหนออ

from:https://droidsans.com/dtac-gonolimit-double-2x/

ดีแทค เพิ่มมาตรการเยียวยา ลูกค้าระบบรายเดือนที่ได้รับผลกระทบจากกรณี ไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ

นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เข้าชี้แจงกสทช.เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่ง กสทช. มีความเป็นห่วงผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ และขอให้บริษัทฯ พิจารณามาตรการเยียวยาเพิ่มเติม

บริษัทฯ จึงได้พิจารณาปรับเพิ่มมาตรการเยียวยาโดยชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้าในระบบรายเดือนที่ไม่ได้รับความสะดวก  โดยให้โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที เป็นเวลา 7 วัน หรือใช้อินเทอร์เน็ตฟรี 1GB เป็นเวลา 1 วัน  

บริษัทฯ จะได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบทราบทาง SMS  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1678   

from:http://mobileocta.com/dtac-added-remedies/

dtac เพิ่มมาตรการเยียวยาลูกค้าที่แสดงค่าบริการผิดพลาด เพิ่มโควต้าโทร-เน็ต 2 เท่า

จากข่าว dtac ประกาศมาตรการเยียวยาลูกค้ารายเดือน จากปัญหาระบบแสดงยอดค่าบริการผิดพลาด ล่าสุด dtac ประกาศ เพิ่ม มาตรการเยียวยาลูกค้าแล้ว

 • เดิม โทรฟรีทุกเครือข่าย 50 นาที เป็นเวลา 3 วัน ใหม่ โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที เป็นเวลา 7 วัน
 • หรือ เดิม ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี 500 MB เป็นเวลา 1 วัน ใหม่ ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี 1GB เป็นเวลา 1 วัน

dtac จะแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทาง SMS หรือลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 1678

ในข่าวก่อนหน้านี้ dtac ชี้แจงกับ กสทช. ว่าปัญหาดังกล่าวกระทบกับลูกค้าเฉพาะระบบรายเดือนประมาณ 1 แสนคน

ที่มา – dtac

No Description

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/98231

dtac เพิ่มมาตรการเยียวยา ลูกค้าระบบรายเดือนที่ได้รับผลกระทบจากกรณี ไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ

12 ธันวาคม 2560 –นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เข้าชี้แจงกสทช.เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่ง กสทช. มีความเป็นห่วงผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ และขอให้บริษัทฯ พิจารณามาตรการเยียวยาเพิ่มเติม

dtac

บริษัทฯ จึงได้พิจารณาปรับเพิ่มมาตรการเยียวยาโดยชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้าในระบบรายเดือนที่ไม่ได้รับความสะดวก โดยให้โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที เป็นเวลา 7 วัน หรือใช้อินเทอร์เน็ตฟรี 1GB เป็นเวลา 1 วัน บริษัทฯ จะได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบทราบทาง SMS หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1678

from:http://www.flashfly.net/wp/202656