คลังเก็บป้ายกำกับ: MOBILE_ENTERPRISE

[PR] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและซินนาคอร์ประกาศเปิดตัว Zimbra Innovation Program

มุ่งพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทางเทคนิคในการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์บริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มอีเมล์และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน

 

กรุงเทพมหานคร ,ประเทศไทย , วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – ณ โรงแรมอนันตราสยาม ได้มีการจัดแถลงข่าวและพิธีการลงนามความร่วมมือกัน (mou) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) และซินนาคอร์ (Nasdaq : SYNC) ในโครงการ  Zimbra Innovation Program โครงการนี้มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเทคนิคและทักษะในการคิดเชิงวิพากย์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาโซลูชั่นซอฟต์แวร์ให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด และสนับสนุนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการก้าวเป็นดิจิทัลฮับแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งพัฒนาให้บริการของรัฐแก่ภาคการศึกษา การลงทุน การท่องเที่ยว และอื่น ๆ ให้ดีขึ้นโดยใช้ดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาลไทยที่พึ่งประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้

โครงการนี้จะเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ครบถ้วนจำเป็นสำหรับอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (developer) โดยเฉพาะในระบบเปิด (opensource) มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ , ระบบเสมือนจริง (virtualization) , messaging platform (Zimbra) , ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่าย พร้อมทั้งออกใบรับรองความสามารถในการผ่านหลักสูตรให้โดยทางคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (IST MUT) ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งเป็นหลักสูตรและการเปิดอบรมระยะสั้น โดยทางคณะมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ทันสมัยสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างครบครันอันได้แก่ระบบการต่อเชื่อมสัญญาณ Wi-Fi ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยและมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์เพียงพอสำหรับสนับสนุนการทำกิจกรรมทางวิชาการและการเรียนการสอนในคณะ นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนแพลตฟอร์มอีเมล์ Zimbra จากทางซินนาคอร์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยมหานครอีกด้วย

“มีความต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่าผู้ดูแลระบบในตลาดไอทีของประเทศไทยจำนวนมาก แต่ปัจจุบันบุคลากรในประเทศยังขาดการฝึกอบรมทางวิชาชีพและเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างเพียงพอ การร่วมมือกันกับซินนาคอร์จะช่วยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทางวิชาการของเราให้ก้าวหน้าขึ้นมาก ทำให้เราสามารถผลิตบุคลากรที่มีความสามารถที่จำเป็นเพียงพอที่จะผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายทางดิจิทัล หรือ Thailand 4.0 ได้” แถลงโดยรองศาสตราจารย์สุเจตน์ จันทรังษ์ (D.ENG) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในการเปิดตัว Zimbra Innovation Programโครงการนี้จะให้การอบรมความรู้ความสามารถที่จำเป็นทางด้านการพัฒนาระบบเปิดแก่นักศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่มีความจำเป็นแก่ประเทศไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และขณะเดียวกันเราจะได้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากมาช่วยให้บริการแก่ลูกค้าในตลาดประเทศไทยที่กำลังเจริญเติบโต ถือว่าเป็นโครงการนำร่องความร่วมมือระหว่างเรากับสถาบันการศึกษาเป็นครั้งแรก  โดยในอนาคตจะมีการขยายความร่วมมือนี้ไปยังมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกต่อไป” แถลงโดยคุณเบรนท์ ริเมส รองประธานฝ่ายบริหารการขายและการตลาดของซินนาคอร์

ตลาดอีเมล์ทั่วโลกกำลังเติบโต มีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่จะมีบัญชีอีเมล์(1)ใช้งาน  ดังนั้นอนาคตของอีเมลจึงดูสดใส ซินนาคอร์และพันธมิตรมีพันธกิจที่จะทำให้เกิดความตื่นตัวครั้งใหม่ในการใช้อีเมล์เกิดขึ้นมาได้ เมื่อเร็วๆ นี้ ซินนาคอร์ได้เผยแพร่สมุดปกขาวเรื่อง “ยุคแห่งการตื่นตัวครั้งใหม่ของอีเมล์ (Email’s Renaissance)” โดยระบุถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค ในเรื่องทัศนคติ และอุปนิสัยในการใช้อีเมล์ ความท้าทายหลักที่ผู้ให้บริการอีเมล์ต้องเผชิญและประโยชน์จากการนำแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันมาใช้จะเป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้น ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Zimbra ได้ที่ https://www.zimbra.com/partners/become-partner/

Zimbra  คือ ผลิตภัณฑ์หนึ่งของซินนาคอร์  ที่เชื่อมต่อผู้คนและข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ความร่วมมือที่มีเอกภาพประกอบด้วย อีเมล ปฏิทิน การแบ่งปันไฟล์ การสนทนาพูดคุยและวีดีโอแชท  Zimbra รองรับเมล์บ็อกซ์มากถึง 500 ล้านเมล์บ็อกซ์และทำงานร่วมกับพันธมิตร 1,500 รายทั่วโลก มีลูกค้าองค์กรมากกว่า 2,500 ราย ลูกค้าภาครัฐ 1,000 ราย และมีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตกว่า 120 รายที่ให้ความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของ Zimbra

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology : MUT) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยมุ่งเน้นทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วตลอดมา โดยหลักสูตรได้รับการยอมรับในระดับประเทศว่าเป็นผู้นำในมาตรฐานการสอนทางเทคโนโลยี ความสำเร็จล่าสุดคือการได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัยจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (สมศ.) โดยได้คะแนน 4.86 จาก 5 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดีมาก เมื่อปี พ.ศ. 2551 ตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ซินนาคอร์ (Synacor)

ซินนาคอร์ (Nasdaq: SYNC) คือพันธมิตรด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการให้บริการหลายแพลตฟอร์ม และด้านการแบ่งปันรายได้ร่วมกันที่ได้รับความเชื่อถืออย่างสูงจากผู้ให้บริการวีดีโอ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ  รัฐบาลและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ทั่วโลก พันธกิจของซินนาคอร์คือการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ลูกค้าของซินนาคอร์มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าของพวกเขา ลูกค้าใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีและบริการของซินนาคอร์ในการขยายธุรกิจของตนและขยายความสัมพันธ์แบบบอกรับเป็นสมาชิก (subscriber) กับลูกค้าของตน ซินนาคอร์ยังให้บริการบริหารจัดการเว็บพอร์ทอล บริการโซลูชั่นการโฆษณา บริการแพลตฟอร์มอีเมล์และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน รวมถึงโซลูชั่นด้านวีดีโอครบวงจร และจัดการการระบุเอกลักษณ์ของบุคคลบนคลาวด์ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ www.synacor.com

 

  • Radical Group. “2016 Annual Email Report.”

from:https://www.techtalkthai.com/zimbra-innovation-program-by-mut0-and-synacor/

Advertisements

Google G Suite ประกาศรองรับการทำ Data Loss Prevention ใน Team Drives ได้แล้ว

Google ได้เสริมความสามารถในการทำ Data Loss Prevention (DLP) ให้กับ Team Drives ภายใน Google G Suite แล้ว หลังจากที่เคยเปิดความสามารถนี้ให้กับ Google Drive ไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2017 ที่ผ่านมา

Credit: Google

 

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งเงื่อนไขได้ว่าจะจัดการกับกรณีที่มีเนื้อหาซึ่งเป็นความลับหรือมีความละเอียดอ่อนขององค์กรอย่างไร และควบคุมการแบ่งปันเนื้อหาเหล่านั้นระหว่างผู้ใช้งานได้ โดย Google จะทำการตรวจสอบไฟล์ต่างๆ ใน Team Drives ว่ามีเนื้อหาที่เป็นความลับหรือมีความละเอียดอ่อนเหล่านั้น และคอยช่วยจัดการให้โดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานภายนอกองค์กรจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์เหล่านั้นได้ ทำให้สามารถลดโอกาสที่ข้อมูลสำคัญขององค์กรจะรั่วไหลออกไปสู่ภายนอกได้อยู่ระดับหนึ่ง

การกำหนด DLP ให้ส่งผลต่อ Team Drives นี้ต้องกำหนดที่ระดับ Domain เท่านั้น และนโยบายที่กำหนดในระดับ Organizational Unit หรือ Group จะไม่ส่งผลต่อ Team Drives

 

ที่มา: https://gsuiteupdates.googleblog.com/2017/08/data-loss-prevention-now-available-in.html

from:https://www.techtalkthai.com/google-g-suite-supports-data-loss-prevention-in-team-drives/

VMware เปิดบริการ VMware Horizon Cloud บน Microsoft Azure

VMware ประกาศจับมือกับ Microsoft นำเสนอบริการ VMware Horizon Cloud ระบบ Virtual Desktop & Application ผ่านทาง Microsoft Azure แล้ว

Credit: VMware

 

ผู้ใช้งาน Microsoft Azure สามารถทำการเชื่อมต่อระบบเข้ากับ VMware Horizon Cloud แล้วเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีโดยใช้ Subscription ในระบบเดียวกับ Microsoft Azure ได้เลย

การจับคู่ครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจมาก เพราะในมุมของ VMware นั้นการจับไปกับ Microsoft ที่มี Data Center มากถึง 38 แห่งกระจายอยู่ทั่วโลกก็น่าจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง VMware Horizon Cloud ได้ด้วยประสิทธิภาพที่ดี ในขณะที่ทาง Microsoft นั้น นอกจากจะได้ขยายบริการ Microsoft Azure แล้ว ก็ยังได้ขยายโอกาสในการขาย License ของ Windows 10 และ License อื่นๆ ที่จำเป็นในระบบ VDI มากขึ้นไปอีกด้วย

บริการนี้จะเปิดให้พร้อมใช้งานได้ภายในปลายปี 2017 นี้

 

ที่มา: http://vmwareemeablog.com/be/2017/08/07/vmware-horizon-cloud-comes-to-microsoft-azure/

from:https://www.techtalkthai.com/vmware-horizon-cloud-will-be-available-on-microsoft-azure-soon/

VMware ออกเอกสาร Reviewer’s Guide แนะนำการใช้งาน On-Premises VMware Identity Manager 2.9.1

VMware ออกเอกสาร Reviewer’s Guide แนะนำการใช้งาน On-Premises VMware Identity Manager 2.9.1 ให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาการติดตั้งและใช้งานได้อย่างง่ายๆ

VMware Identity Manager (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Workspace Portal) นั้นช่วยให้สามารถสร้างระบบ Single Sign-on (SSO) เพื่อเข้าใช้งาน Self-service Application Catalog และ Virtual Desktops ขององค์กรได้จากศูนย์กลาง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมสิทธิการเข้าถึงและความปลอดภัยต่างๆได้จากจุดเดียว โดยเอกสาร Reviewer’s Guide นั้นจะเน้นอธิบายถึงความสามารถของระบบ, Architecture ในการติดตั้ง ไปจนถึงขึ้นตอนในการ Configuration ต่างๆ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเข้าใจการทำงานโดยที่ไม่จำเป็นต้องลงมือติดตั้งจริง

สำหรับเอกสาร Reviewer’s Guide for On-Premises VMware Identity Manager 2.9.1 ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

  • การ Installation และ Configuration
  • ความสามารถขึ้นพื้นฐานของ VMware Identity Manager
  • การเชื่อมต่อกับ Horizon View
  • การเชื่อมต่อกับ ThinApp Infrastructure
  • การเชื่อมต่อกับ Citrix XenApp และ XenDesktop Published Applications

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/vmware-identity-manager-on-premises-reviewers-guide.pdf

ที่มา : https://blogs.vmware.com/euc/2017/08/vmware-identity-manager-reviewers-guide-on-premises-update.html

from:https://www.techtalkthai.com/vmware-releases-reviewer-guide-for-on-premises-vmware-identity-manager-2-9-1/

HP Device as a Service การให้บริการดูแลจัดการอุปกรณ์ไอทีครบวงจรอย่างสมบูรณ์แบบ

เพื่อตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านกลยุทธ์ IT ที่รวดเร็วขององค์กร ทาง HP จึงเลือกที่จะนำเสนอบริการ HP Device as a Service (DaaS) สำหรับผู้ใช้งานในระดับองค์กร ที่จะเปลี่ยนให้การลงทุนระบบ IT ในส่วนอุปกรณ์ลูกข่ายขององค์กรทั้งหมดกลายไปเป็นรูปแบบการใช้บริการ และชำระค่าบริการเป็นรายเดือน โดยจะครอบคลุมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ device ที่ทันสมัยตลอดเวลา พร้อมรับการบริการครบวงจร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้องค์กรในประเทศไทยได้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคง มีการวางแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความคล่องตัวในการลงทุนซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องการลงทุนด้วยงบประมาณก้อนใหญ่ในครั้งเดียวอีกต่อไป

 

HP Device as a Service: เปลี่ยนภาพการลงทุนอุปกรณ์ลูกข่ายระบบ IT มาเป็นการใช้บริการแบบครบวงจร

เมื่อองค์กรต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ประกอบกับเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการปรับตัวขององค์กรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการทำ Digital Transformation เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็น Digital Business การลงทุนทางด้านระบบ IT เองจึงต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของธุรกิจให้ทัน

ด้วยเหตุนี้ HP จึงนำเสนอแนวคิด Device as a Service เพื่อตอบโจทย์ และเป็นทางเลือกให้กับองค์กรที่ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้องค์การสามารถออกแบบการลงทุนทางด้านระบบ IT ในส่วนของอุปกรณ์ลูกข่าย (device) ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Printer, Tablet และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยองค์กรสามารถเลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้พร้อมรูปแบบการให้บริการครบวงจรจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ HP โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทางด้าน ITสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ลูกข่าย (device) ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญของ HP ให้การบริการดูแลรักษารวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์ลูกข่าย (device) กับผู้ใช้งานโดยตรง อีกทั้งยังทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทางด้าน IT สามารถมุ่งเน้นและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฎิบัติงานเพื่อตอบสนองการทำธุรกิจขององค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว

 

Managed Service การบริหารจัดการอุปกรณ์ และการให้บริการแบบครบวงจร

การบริหารจัดการอุปกรณ์ลูกข่าย (device) ให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการและการจัดการด้านความปลอดภัยถือเป็นหน้าที่หลักสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ IT ในองค์กร และเป็นส่วนที่ใช้เวลาของผู้ดูแลระบบ IT ค่อนข้างมากทีเดียว HP DaaS จึงขอนำเสนอ Managed Service ซึ่งจะช่วยเจ้าหน้าที่ระบบ IT ดูแลบริหารจัดการทั้งสองเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเชิงการบริหารจัดการอุปกรณ์ ทีมงาน HP จะรับหน้าที่ในการกำหนดค่าและติดตั้ง Software ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานของผู้ใช้งาน พร้อมนำไปติดตั้งให้ถึงที่ และยังคอยดูแลรักษาให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำงานได้อยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการย้ายข้อมูล, การอัปเดตระบบ, การปรับแต่งการตั้งค่า ไปจนถึงการจัดการกับอุปกรณ์และข้อมูลภายในเครื่องนั้นๆ เมื่อผู้ใช้งานเลิกใช้งานแล้ว

ส่วนการจัดการด้านความปลอดภัยนั้น ทาง HP จะช่วยทำการอัปเดต Software ต่างๆ เพื่ออุดช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยให้กับระบบ พร้อมคอยติดตามสอดส่องเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น การติด Virus และกรณีอื่นๆ เพื่อรายงานมายังทีมผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน พร้อมทั้งทำการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ด้วย

ด้วยเหตุนี้ หากจะมองว่าบริการ HP DaaS นี้คือการมีฝ่าย IT Support จาก HP มาช่วยให้บริการถึงที่ภายในองค์กรสำหรับอุปกรณ์ลูกข่ายทั้งหมดก็คงไม่ผิดนัก

 

ตรวจสอบและทำนายปัญหาที่อาจจะเกิด เพื่อป้องกันได้ก่อนล่วงหน้า พร้อมมีทีมงานให้บริการ Onsite ได้ทันที

HP DaaS นี้ครอบคลุมถึงบริการ HP Proactive Intelligence ที่ทำการวิเคราะห์แบบ Predictive Analytics จากข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่องค์กรใช้งาน ก็ทำให้ทีมงานของ HP สามารถทำนายถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์แต่ละชิ้นได้ล่วงหน้า และทำการดำเนินการแก้ไขประเด็นที่มีความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง ส่งผลให้การทำงานของพนักงานภายในองค์กรไม่ต้องสะดุดติดขัดกับการที่อุปกรณ์ใช้การไม่ได้โดยไม่ได้คาดการณ์มาก่อน หรือการสูญเสียข้อมูลสำคัญในการทำงานจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงต่างๆ

ในขณะเดียวกัน บริการ HP Tech Cafe ที่อยู่ใน HP DaaS ด้วยนี้ก็จะเป็นบริการ Onsite Support ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าของ HP โดยตรง ลดภาระของแผนก IT ภายในองค์กรที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิด หรือการส่งเคลมอุปกรณ์ที่พังหรือเสียหายแบบเดิมๆ ลงไปได้เป็นอย่างมาก

 

รองรับอุปกรณ์ของ HP ทุกรุ่น รวมถึงอุปกรณ์ลูกข่ายจากผู้ผลิตรายอื่นด้วย

บริการ HP DaaS นี้สามารถเป็นทางเลือกในการลงทุนใช้งานอุปกรณ์ลูกข่ายภายใต้แบรนด์ HP ได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Printer หรืออุปกรณ์อื่นๆ อีกทั้ง HP ยังสามารถช่วยดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์ลูกข่ายของผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ด้วย ทำให้องค์กรไม่ต้องสับสนกับการบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องลูกข่ายว่าจะต้องติดต่อผู้ให้บริการรายใดอีกต่อไป โดย HP จะกลายเป็นผู้ให้บริการ Multi vendor support ที่จะอำนวยความสะดวกเป็นผู้ให้บริการรายเดียว

 

6 ขั้นตอนการบริหารจัดการอุปกรณ์ลูกข่ายครบวงจรทั้ง Life Cycle ของ HP DaaS

สำหรับบริการ HP DaaS นี้จะประกอบไปด้วยกระบวนการ 6 ขั้นตอนสำหรับการบริหารจัดการ Life Cycle ของอุปกรณ์ลูกข่ายทั้งหมดที่องค์กรใช้งานอยู่ด้วยกันดังนี้

 

1. ศึกษาและออกแบบ

ทีมงาน HP จะรวบรวมความต้องการทางธุรกิจขององค์กร เพื่อนำมาเลือกอุปกรณ์ลูกข่ายที่เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมถึงบริการเสริมต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรสามารถใช้งานอุปกรณ์ลูกข่ายเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องกังวลกับการดูแลรักษาทั้งในแง่ของการบริหารจัดการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอีกต่อไป

 

2. ปรับตั้งค่า

ก่อนนำส่งอุปกรณ์ลูกข่ายใดๆ ให้กับลูกค้า ทาง HP จะทำการตั้งค่าพื้นฐาน, การติดตั้ง Label บนอุปกรณ์, การติดตั้ง Software และ Application ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานของพนักงานองค์กรแต่ละคนแต่ละแผนกตามต้องการ ไม่ตกเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ในการเตรียมเครื่อง PC หรือ Notebook ให้พร้อมใช้งาน

 

3. ติดตั้ง

ทีมงาน HP จะทำการส่งของและติดตั้งถึงสถานที่ พร้อมมีบริการในการตั้งค่าเบื้องต้นให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ภายในองค์กรของลูกค้าทันที อีกทั้งยังช่วยโอนถ่ายข้อมูล พร้อมบริหารจัดการให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

4. พัฒนาประสิทธิภาพ

สนับสนุนให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการเลือกใช้บริการสนับสนุนระดับ Priority Service, การบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มจำนวนพนักงานขององค์กร, ตรวจสอบและทำนายปัญหาที่จะเกิดขึ้นพร้อมทำการแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง ไปจนถึงการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยให้อุปกรณ์และข้อมูลที่ใช้งานอยู่

 

5. บำรุงรักษา

ทีมงาน HP จะช่วยดูแลรักษาและสนับสนุนการใช้งานทั้งอุปกรณ์ของ HP และอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่นแบบ Onsite ที่คุ้มครองทั้งกรณีที่อุปกรณ์มีปัญหาเอง หรือเกิดอุบัติเหตุกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้

 

6. ปลดระวางและเปลี่ยนใหม่

เมื่อหมดอายุขัยการใช้งานของอุปกรณ์ใด ทาง HP จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กลายเป็นอุปกรณ์ในรุ่นใหม่พร้อมใช้เทคโนโลยีล่าสุด และทำการลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์เก่า รวมถึงทำการ Recycle อุปกรณ์เหล่านั้นให้ด้วย

 

สนใจติดต่อทีมงาน HP Thailand ได้โดยตรง

สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการใบเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการลงทุนรูปแบบอื่นๆ นั้น สามารถติดต่อทีมงาน HP Thailand ได้ที่อีเมล์ : kanogorn.lertsrisuriya@hp.com

from:https://www.techtalkthai.com/hp-device-as-a-service-total-managed-endpoints-from-hp/

Cisco เปิดตัว TeamTV ระบบ Distributed TV Channel เปิดตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับสื่อสารระหว่างทีมงาน

Will Reed ผู้ดำรงตำแหน่ง Engineering Lead แห่งทีม Cisco Emerge ได้ออกมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Cisco TeamTV ระบบโทรทัศน์ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเชื่อมโยงทีมงานที่ทำงานในต่างสาขาเข้าด้วยกันให้สื่อสารกันได้ตลอดเวลาการทำงาน

Credit: TeamTV

 

แนวคิดของ Cisco TeamTV นี้เหมือนเป็นระบบ Video Conference ที่เปิดค้างไว้ตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานในทีมเดียวกันซึ่งทำงานกระจายอยู่คนละสาขาขององค์กรเห็นกันตลอดและสื่อสารกันได้ง่ายด้วยการเดินมาพูดคุยกันหน้า TeamTV เลย ซึ่งแนวทางนี้ Cisco มองว่าจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติมากขึ้น รวมถึงยังสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมเดียวกันได้ดียิ่งกว่าการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบอื่นๆ ที่ในหนึ่งวันทีมงานจะได้ใช้เวลาร่วมกันเพียงครู่เดียวเท่านั้น นอกจากนี้ Cisco TeamTV นี้ก็ยังสามารถทำงานร่วมกับ Cisco Spark เพื่อเชื่อมโยงการประชุมได้อีกด้วย

อย่างไรก็ดี ทางทีมงานของ Cisco เองก็ได้ออกมายอมรับว่าแนวคิดของ Cisco TeamTV นี้ยังค่อนข้างใหม่ และในช่วงแรกของการทำงานเป็นทีมผ่านหน้าจอที่เชื่อมต่อกันตลอด 24 ชั่วโมงนี้ก็ดูเป็นไอเดียที่แปลก แต่เมื่อใช้งานไปได้ซักพักก็เริ่มปรับตัวได้ และพบว่าการสื่อสารกันได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อในแต่ละครั้ง และสามารถพูดคุยกันได้เป็นธรรมชาติตลอด ในขณะที่คนอื่นๆ ในทีมซึ่งทำงานอยู่ที่อื่นก็ยังได้ยินบทสนทนาระหว่างกันนี้ก็เป็นการสื่อสารที่ประสิทธิภาพ และการพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับครอบครัวหรือเรื่องสัพเพเหระก็เกิดขึ้น เสมือนกับว่าได้ทำงานอยู่ในห้องเดียวกันจริงๆ

จอของ Cisco TeamTV สามารถถูกปรับให้แสดงภาพจากทีมงานในสาขาต่างๆ หรือแสดงภาพจากเนื้อหาที่สนใจอย่างเช่นการประชุมของบริษัทก็ได้ และด้านล่างของจอก็มีระบบ Ticker ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้เองว่าจะแสดงข้อมูลอะไร เช่น ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงยังแบ่งปันลิงค์, วิดีโอ, รูปภาพระหว่างกันในทีมผ่าน Ticker ได้อีกด้วย

ในอนาคต Cisco TeamTV จะมีการเสริม Virtual Assistant Bot เข้าไปเพื่อช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทำ Face Recognition เพื่อตรวจว่ามีใครอยู่หน้าจอ Cisco TeamTV บ้าง และแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานแต่ละรายให้ได้เมื่อต้องการ และในอนาคตอีกยาวไกลเมื่อเทคโนโลยี Augmented Reality มาถึง Cisco TeamTV ก็อาจย้ายไปอยู่บนอุปกรณ์นั้นๆ แทนก็เป็นได้

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาเกี่ยวกับ Cisco TeamTV ได้ที่ https://teamtv.io/

 

ที่มา: https://newsroom.cisco.com/feature-content?type=webcontent&articleId=1867809 

from:https://www.techtalkthai.com/cisco-teamtv-is-launched-as-a-new-way-for-team-collaboration/

Google เปิดตัว Nearby Connections 2.0 บน Android สื่อสารแบบ P2P ระหว่างอุปกรณ์ได้ด้วยความเร็วสูง

Google ประกาศเปิดตัว Nearby Connections API 2.0 อย่างเป็นทางการ สำหรับใช้ในการสื่อสารแบบ P2P ระหว่างอุปกรณ์ Android ด้วยกันเองโดยไม่ต้องเชื่อมต่อ Internet

Credit: Google

 

ความสามารถนี้จะใช้ได้กับอุปกรณ์ Android ที่ติดตั้ง Google Play Services 11.0 ขึ้นไป โดย Nearby Connections นี้จะทำการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ผ่านทาง WiFi, Bluetooth LE และ Classic Bluetooth เป็นหลัก ทำให้แต่ละอุปกรณ์สามารถสื่อสารระหว่างกันได้เองโดยไม่ต้องมี Server กลาง สำหรับใช้ในการส่ง Byte, File หรือ Stream ของ Data ก็ได้ โดยรองรับ 2 สถาปัตยกรรมทั้งแบบ Star ที่เชื่อมต่อแบบ 1:N และ Cluster ที่เชื่อมต่อแบบ M:N

ตัวอย่างการนำ Nearby Connections API 2.0 ไปใช้งานมีดังนี้

  • The Weather Channel สร้าง Mesh Network สำหรับแจ้งเตือนสภาพอากาศฉุกเฉิน
  • Hotstar สร้างระบบ Offline Media Sharing โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ Internet
  • GameInsight ใช้ค้นหาผู้เล่นที่อยู่ใกล้กัน และเล่นเกมร่วมกันได้โดยไม่ต้องมี Server กลาง

ผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นศึกษาได้ที่ https://developers.google.com/nearby/connections/overview และศึกษาตัวอย่างโค้ดได้ที่ https://github.com/googlesamples/android-nearby/tree/master/connections ครับ ส่วน Mailing List สามารถติดตามได้ที่ https://groups.google.com/forum/#!members/google-context-apis/join ครับ

 

ที่มา: http://android-developers.googleblog.com/2017/07/announcing-nearby-connections-20-fully.html

from:https://www.techtalkthai.com/google-nearby-connections-2-0-is-released-on-android/