คลังเก็บป้ายกำกับ: STORAGE

ก้าวสู่การทำ Big Data ด้วยระบบ Data Warehouse ที่มีประสิทธิภาพจาก IBM Integrated Analytics System

ท่ามกลางยุคสมัยที่หลายๆ ธุรกิจองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างกำลังมองหาหนทางในการนำข้อมูลที่องค์กรมีอยู่มาใช้วิเคราะห์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้ เทคโนโลยีอย่าง Data Warehouse นั้นก็ถือเป็นหัวใจของการนำข้อมูล Structured Data ที่มีอยู่ภายในองค์กรมาใช้วิเคราะห์เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และ IBM Integrated Analytics System ซึ่งเป็นโซลูชันสำเร็จรูปสำหรับการให้บริการ Data Warehouse ภายในองค์กรก็เป็นอีกโซลูชันที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยจุดเด่นด้านประสิทธิภาพ, ความง่ายในการติดตั้งใช้งานและดูแลรักษา รวมถึงความคล่องตัวในการเพิ่มขยายระบบได้หลากหลายรูปแบบ

 

ปัญหาของระบบ Data Warehouse ในปัจจุบัน – ช้า และขาดความยืดหยุ่น

เทคโนโลยี Data Warehouse นี้ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีจุดกำเนิดมาอย่างยาวนานเพื่อตอบโจทย์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจมาโดยตลอด และหลายๆ องค์กรที่มีระบบ Business Application ขนาดใหญ่หรือมีข้อมูลจากฐานข้อมูลที่หลากหลายนั้น ก็มักจะลงทุนในระบบ Data Warehouse เพื่อให้สามารถทำการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกรายงานทางธุรกิจได้อยู่แล้ว

อย่างไรก็ดี ระบบ Data Warehouse ที่ธุรกิจเคยลงทุนไปในอดีตนั้นก็อาจไม่ตอบโจทย์ในปัจจุบันและอนาคตอีกต่อไป ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของข้อมูล และแนวโน้มในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะมีแหล่งที่มาของข้อมูลหลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนนั้น ก็ทำให้ระบบ Data Warehouse ที่มีอยู่อาจมีทั้งประสิทธิภาพและข้อมูลที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งด้วยการมาของเทคโนโลยี Cloud เอง ก็ทำให้ Data Warehouse แบบเดิมๆ ที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับ Cloud ได้นั้นขาดความสามารถที่จำเป็นต่อธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตไป โดยเฉพาะในแง่ของความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์ข้อมูลและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลายบน Cloud

นอกจากนี้ ระบบ Data Warehouse เองก็ยังถือเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีสำหรับเหล่าองค์กรที่ต้องการก้าวไปสู่กลยุทธ์ Data-Driven Business ด้วยการนำ Big Data Analytics มาใช้งาน แต่ระบบ Data Warehouse เดิมที่เคยออกแบบเอาไว้นั้นอาจถูกออกแบบภายใต้ข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยี ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลและหลากหลายซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อศาสตร์ทางด้าน Data Science ในปัจจุบัน และไม่สามารถทำการเข้าถึงหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ

ดังนั้นการอัปเกรดระบบ Data Warehouse ทั้งในเชิงของ Software และ Hardware นั้นก็ถือเป็นภารกิจสำคัญของเหล่าธุรกิจองค์กรต่างๆ ที่ต้องการจะเติบโตและสร้างนวัตกรรมท่ามกลางยุคที่ข้อมูลถือเป็นทรัพยากรสำคัญอย่างในทุกวันนี้ และนี่เองก็ทำให้ IBM Integrated Analytics System หรือ IIAS ถูกใช้งานทั่วโลกเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ให้กับองค์กรโดยเฉพาะ

 

IBM Integrated Analytics System: ระบบ Data Warehouse แห่งอนาคต ตอบโจทย์ Big Data สำหรับธุรกิจและภาครัฐ

IBM Integrated Analytics System หรือ IIAS นี้คือระบบ Integrated System ที่ IBM ได้ออกแบบระบบสำเร็จรูปซึ่งผสานทั้งเทคโนโลยีของ Server, Storage, Networking และ Software ทางด้าน Data Warehouse และ System Monitoring & Management เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ระบบนี้สามารถให้บริการ Data Warehouse ประสิทธิภาพสูงสำหรับองค์กร ที่พร้อมจะเชื่อมต่อเพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง หรือนำข้อมูลออกไปวิเคราะห์ได้ตามต้องการ อีกทั้งยังสามารถรองรับการทำงานในลักษณะ Hybrid Cloud ได้ในตัว รองรับต่อแนวโน้มในอนาคตที่องค์กรจะต้องมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลกระจายตัวอยู่หลากหลาย พร้อมแหล่งข้อมูลหรือ Data Source ที่จะกระจัดกระจายอยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ข้อดีของ IIAS นี้คือการที่ระบบมีความสำเร็จรูปสูงมาก และสามารถเพิ่มขยายระบบได้อย่างคล่องตัวและง่ายดาย ดังนั้นองค์กรที่ต้องการลงทุนในระบบ Data Warehouse หรือต้องการปรับปรุงระบบ Data Warehouse ที่มีอยู่ให้รองรับต่อข้อมูลปริมาณมหาศาล และสามารถประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนั้น ก็สามารถเลือกใช้งาน IIAS เพื่อลดเวลาที่ต้องใช้ในการติดตั้งและดูแลรักษา ในขณะที่ยังได้ระบบที่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลในระดับสูงไปใช้งาน ทำให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์และใช้งานข้อมูลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นได้ โดยไม่ต้องกังวลกับประเด็นทางด้าน IT Infrastructure เพื่อรองรับข้อมูลมหาศาลเหล่านี้อีกต่อไป

สำหรับตัวอย่างการใช้งาน IIAS เองก็มีหลากหลาย เช่น

 • ระบบ Data Warehouse สำหรับธุรกิจทางด้านการเงินและธนาคาร ที่ระบบเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอยู่แล้ว การอัปเกรดมาใช้ IIAS นี้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล, เพิ่มความยืดหยุ่นและทนทานของระบบ รวมถึงยังเปิดให้ระบบ Data Warehouse สามารถทำงานร่วมกับ Cloud และใช้ทรัพยากรหรือข้อมูลปริมาณมหาศาลที่มีอยู่บน Cloud ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
 • ระบบ Data Warehouse สำหรับธุรกิจภาครัฐที่ต้องการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่โลกของ Big Data ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากระบบ Application และแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่เดิมภายในองค์กรเข้ามาสู่ศูนย์กลาง พร้อมให้นำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์หรือให้บริการข้อมูลแก่ภาคประชาชนต่อไปได้
 • ระบบ Data Warehouse สำหรับธุรกิจค้าปลีก ที่แต่ละวันนั้นก็มีปริมาณ Transaction มหาศาล และต้องการออกรายงานเชิงธุรกิจอย่างรวดเร็วแบบวันต่อวัน หรือต้องการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เชิงการตลาดแบบ Real-time ไปจนถึงต้องการเริ่มต้นระบบ Machine Learning, Deep Learning หรือ AI ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูล Transaction ปริมาณมหาศาลเหล่านี้ให้ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.ibm.com/th-en/marketplace/integrated-analytics-system/

 

อัปเกรดจาก IBM Netezza สู่ IBM Integrated Analytics System เสริมประสิทธิภาพพร้อมความสามารถด้าน Data Science และ Machine Learning

IBM Netezza นั้นนับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี Data Warehouse ของ IBM ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และถูกเลือกใช้งานโดยธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจได้อย่างแม่นยำ และเมื่อแนวโน้มของการนำข้อมูลมาใช้งานนั้นเติบโตเป็นอย่างมาก หลายองค์กรที่ใช้ IBM Netezza อยู่เดิมจึงเลือกที่จะอัปเกรดระบบที่ใช้งานอยู่มาสู่ IBM Integrated Analytics System ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Data Warehouse ล่าสุดของ IBM นั่นเอง

ในการอัปเกรดนี้ไม่เพียงแต่ระบบจะมีความเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลมากขึ้นจากการที่ Hardware มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในส่วนของ Server และ Storage แต่ Software เองก็ได้ถูกออกแบบให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยการนำ In-memory Database มาใช้ พร้อมทั้งยังเพิ่มความสามารถในการย้ายข้อมูลไปยังระบบ Cloud และการให้บริการข้อมูลให้เข้าถึงได้ง่ายผ่าน Common SQL ด้วย

นอกจากนี้ด้วยการที่ IIAS นั้นมีระบบ IBM Data Science Experience (DSX) มาให้พร้อมใช้งานในตัว ก็ทำให้การต่อยอดจาก Data Warehouse ไปสู่การทำ Data Science และ Machine Learning สามารถเกิดขึ้นในธุรกิจองค์กรได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องลงทุนในระบบอื่นๆ เพิ่มเติม ส่งผลให้องค์กรสามารถทดลองใช้เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจองค์กรต่อยอดขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่ง

 

เร็วแรงด้วย IBM Power System และ IBM FlashSystem ผสาน IBM DB2 และ Blu Acceleration

จุดเด่นหนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจมากของ IIAS นี้ก็คือการที่ระบบนี้เลือกใช้ Hardware ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ร่วมกับเทคโนโลยี Database ประสิทธิภาพสูงของ IBM เองเพื่อเร่งประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลให้สูงสุด ดังนี้

 • IBM Power System S822L ระบบ Linux Server ประสิทธิภาพสูงที่ใช้หน่วยประมวลผล IBM POWER8 พร้อมการออกแบบระบบให้รองรับงานทางด้านการประมวลผลข้อมูลให้สูงกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ ถึง 2 เท่า ด้วยการออกแบบระบบการรับส่งข้อมูลภายใน Server ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าปกตินั่นเอง
 • IBM FlashSystem 900 ระบบ All-Flash Storage จาก IBM รุ่นที่เน้นประสิทธิภาพการเขียนอ่านข้อมูลให้สูงถึงขีดสุด เพื่อรองรับระบบ Real-time Analytics โดยเฉพาะ
 • IBM DB2 พร้อม Blu Acceleration ระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูงที่ทำงานแบบ In-memory Database เพื่อให้การเขียนอ่านข้อมูลเกิดขึ้นได้ด้วยประสิทธิภาพในระดับที่สูงสุด

การยกระดับทั้งเทคโนโลยีในฝั่งประมวลผลและรับส่งข้อมูลบน Server, การเลือกใช้ All-Flash Storage และการใช้ In-memory Database ร่วมกันนี้เองที่เป็นหัวใจของการออกแบบระบบ Integrated System ของ IIAS นี้ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพื่อรองรับการเติบโตของข้อมูลปริมาณมหาศาลในอนาคต ให้องค์กรยังมั่นใจได้ว่าระบบ IT Infrastructure สำหรับ Data Warehouse นี้จะยังคงทำงานได้อย่างรวดเร็วต่อไปในอนาคตได้

 

ผสานเทคโนโลยีได้หลากหลาย ตอบโจทย์การทำ Data Warehouse ได้ครบวงจร

โจทย์หนึ่งที่ถือว่าใหญ่มากสำหรับระบบ Data Warehouse และ IBM ให้ความสำคัญสูงมากนั้น ก็คือการที่ IBM ได้พยายามออกแบบระบบให้รองรับการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้มากมาย เพื่อให้พร้อมนำไปใช้งานตอบโจทย์ด้านระบบ Data Warehouse ที่หลากหลายได้ ดังนี้

 • การเชื่อมต่อกับระบบ Extract/Transform/Load (ETL) อย่างเช่น IBM Master Data Management, IBM Information Governance Catalog, IBM Quality Stage และ IBM Datastage
 • การเชื่อมต่อกับระบบ Unstructured Data ที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายใน Apache Hadoop ได้ผ่านทาง IBM BigSQL
 • การเชื่อมต่อกับระบบ Data Analytics, Machine Learning และ AI อย่าง IBM Cognos Analytics, IBM Planning Analytics, IBM SPSS, IBM CPLEX, IBM Watson Analytics และอื่นๆ
 • การเชื่อมต่อกับระบบ Data Virtualization อย่าง IBM Hybrid Data Management รองรับการใช้งานข้อมูลได้จากทั้งภายในระบบ Data Center หรือ Private Cloud ขององค์กร ร่วมกับข้อมูลที่อยู่บน Public Cloud ได้ พร้อมมีเทคโนโลยี Data Mover สำหรับโอนถ่ายย้ายข้อมูลระหว่างกันได้อย่างง่ายดาย

จะเห็นได้ว่า IIAS นี้สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อให้ระบบโดยรวมมีความสามารถในการจัดการข้อมูลได้ตามรูปแบบที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องการได้อย่างยืดหยุ่นทีเดียว และไม่เพียงแต่การเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีของ IBM เองเท่านั้น แต่ IIAS นี้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับโครงการ Open Source Software ทางด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เพราะ IBM ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชน Open Source เช่น Jupyter Notebooks, Apache Spark, RDBMS, NoSQL, Hadoop และอื่นๆ อีกมากมาย

 

ง่ายดายด้วยบริการติดตั้งและดูแลรักษาจาก IBM

ด้วยการออกแบบระบบให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานและเพิ่มขยาย ในขณะที่ยังคงง่ายต่อการดูแลรักษาและตอบโจทย์ ทาง IBM จึงได้ออกแบบ IIAS ให้มี Technology Stack ที่ครอบคลุมต่อทุกความต้องการในการจัดการและการใช้งานข้อมูล อีกทั้งยังมีการใช้งาน Container เพื่อให้สามารถให้บริการต่างๆ ได้อย่างหลากหลายและกินทรัพยากรของระบบโดยรวมน้อยกว่าการใช้ Virtual Machine (VM) ดังเช่นในอดีต

แนวทางดังกล่าวนี้ถึงแม้จะทำให้ IIAS มีส่วนประกอบที่มากมาย แต่ทาง IBM เองก็ได้นำเสนอ IIAS ในฐานะของ Integrated System ที่ทำการติดตั้งมาแบบสำเร็จรูปทั้งในส่วนของ Software และ Hardware ให้พร้อมใช้งานได้ทันที ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในขั้นตอนการติดตั้ง อีกทั้งภายใน IIAS นี้ก็ยังมีระบบ Management และ Monitoring ที่ครอบคลุมครบถ้วน พร้อมให้เข้าถึงได้ผ่านทาง Web Browser ให้บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว ไม่ต้องยากลำบากกับการเรียนรู้และบริหารจัดการระบบผ่านทาง Command Line เหมือนในอดีตอีกต่อไป

นอกจากนี้ หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับระบบ ระบบก็จะมีการแจ้งปัญหาดังกล่าวผ่านทาง Notification และผู้ดูแลระบบเองก็สามารถทำการเปิดเคสขอการสนับสนุนจากทาง IBM ได้ทันทีผ่านระบบบริหารจัดการ ดังนั้นในแง่ของการดูแลรักษานั้นจึงถือว่าค่อนข้างง่ายและสะดวกสบายมากทีเดียว

สำหรับในระยะยาว หากองค์กรต้องการให้ระบบ Data Warehouse นี้มีความทนทานที่สูงขึ้น ก็สามารถเพิ่มขยายระบบให้รองรับการทำงานทดแทนแบบ High Availability (HA) หรือ Disaster Recovery (DR) ต่อได้ในอนาคตด้วย

 

IIAS พร้อมให้ทดสอบการใช้งานจริงแล้วในไทยที่ Ingram Micro รายเดียวเท่านั้นในประเทศไทย

Ingram Micro ตัวแทนจำหน่ายของ IBM อย่างเป็นทางการในประเทศไทยได้ทำการติดตั้งระบบ IBM Integrated Analytics System แล้วภายใน Data Center ของ Ingram Micro ที่ถนนรัชดาภิเษก นับเป็นระบบ Demo ชุดแรกและชุดเดียวในประเทศไทย เพื่อให้เหล่าธุรกิจองค์กรที่มีแผนที่จะขยับขยายระบบ Data Warehouse ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและความสามารถที่สูงขึ้น รวมถึงแผนการเริ่มต้นไปสู่ระบบ Big Data Analytics ได้ทดลองนำข้อมูลที่มีอยู่และเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่มาทำงานร่วมกับ IIAS เพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับมากยิ่งขึ้น และตัดสินใจลงทุนได้ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

แน่นอนว่า Ingram Micro เองในฐานะของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบ IT สำหรับองค์กรหลากหลายแบรนด์เองก็สามารถนำเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งจากทาง IBM เองและจากผู้ผลิตรายอื่นๆ มาทดสอบการทำงานร่วมกับระบบ IIAS ได้ ก็ทำให้การทดสอบเทคโนโลยีนั้นมีความสมจริงมากขึ้นด้วยการสร้าง Environment ให้มีความคล้ายคลึงกับระบบที่ต้องการใช้งานจริงให้มากที่สุดได้ และทำให้ภาพของการทดสอบเทคโนโลยีมีความครบครันรอบด้านมากขึ้นไปอีกทาง

ทั้งนี้ทาง IBM เองก็มีเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการใช้งาน IIAS ให้นำไปศึกษากันได้ฟรีๆ แบบออนไลน์อยู่ที่ https://docs-iias.mybluemix.net/ ดังนั้นผู้ที่สนใจก็อาจทำการศึกษาในช่องทางนี้เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานและความสามารถของระบบก่อนทำการทดสอบได้ทันที

 

ติดต่อ Ingram Micro ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชัน IBM Integrated Analytics System หรือ IIAS สามารถติดต่อทีมงานของ Ingram Micro (Thailand) Ltd. เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม, นำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือทดสอบการใช้งานจริงได้ทันทีที่ อีเมล TH-IBMSW@ingrammicro.comและสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆ จาก Ingram Micro ได้ที่ https://www.facebook.com/IngramMicroThailand/ และจาก IBM Thailand ที่ https://www.facebook.com/IBMThailand/

from:https://www.techtalkthai.com/ibm-integrated-analytics-system-for-big-data-and-data-warehouse-by-ingram-micro/

Advertisements

AWS Storage Gateway แบบ Hardware Appliance เริ่มวางจำหน่ายแล้ว ตอบโจทย์ Hybrid Cloud Storage สำหรับองค์กร

สำหรับเหล่าองค์กรที่ต้องการจะเชื่อม Application ภายใน Data Center ของตนเองเข้ากับ Cloud Storage ของ AWS ในแบบ Hybrid Cloud นั้น ทาง AWS ได้ประกาศเปิดตัว AWS Storage Gateway รุ่น Hardware Appliance มาตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะแล้ว

 

Credit: Amazon.com

 

AWS Storage Gateway Appliance นี้จะใช้ Dell EMC PowerEdge ที่ติดตั้ง Software และการตั้งค่าต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เป็น Hybrid Cloud Storage ให้ Application ทำการเชื่อมต่อเข้ากับ Appliance นี้ เพื่อเชื่อมระบบจัดเก็บข้อมูลเข้ากับบริการ Cloud Storage ต่างๆ บน AWS หลากหลายรูปแบบ รวมถึงยังมีรุ่น Virtual Appliance ให้ติดตั้งได้บน VMware ESXi, Microsoft Hyper-V และ Amazon EC2 Virtual Machine ได้ด้วย

โซลูชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำ Backup, Archiving, Disaster Recovery, Cloud Tiering, Application File Storage และ Data Processing Workflow โดย AWS Storage Gateway สามารถใช้งาน Storage Protocol มาตรฐานต่างๆ ในการเชื่อมต่อได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น NFS, SMB, iSCSI และ iSCSI-VTL ทำให้สามารถทำการจัดเก็บ File, Block Volume, Snapshot และ Virtual Tape Backup บน AWS ได้อย่างง่ายดาย

AWS Storage Gateway นี้ถูกวางจำหน่ายอยู่บน https://www.amazon.com/dp/B079RBVX3M โดยปัจจุบันสามารถทำงานร่วมกับ Region ใน US ได้เท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://aws.amazon.com/storagegateway/

 

ที่มา: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/09/aws-storage-gateway-is-now-available-as-a-hardware-appliance/

from:https://www.techtalkthai.com/aws-storage-gateway-hardware-appliance-is-now-available/

QNAP เริ่มเปิดให้บริการ On-Site Support ที่สหรัฐอเมริกาแล้ว

QNAP ผู้ผลิตระบบ Storage สำหรับธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ได้เริ่มเปิดให้บริการด้าน On-Site Support แล้วที่สหรัฐอเมริกา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจที่ต้องการบริการมืออาชีพที่ได้รับการรรับรองจากผู้ผลิตโดยตรง

 

Credit: QNAP

 

เดิมทีนั้น QNAP มีบริการระดับสูงสุดเพียงแค่ Advanced Replacement ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 3 วันหรือมากกว่าในการส่ง Hardware ไปเปลี่ยน และไม่มีบริการเปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนที่ชำรุดเสียหายให้ถึงที่ แต่เนื่องจากตลาด Storage ระดับองค์กรนั้นมักจะมีบริการการเปลี่ยน Hardware ให้ถึงที่ทั้งเพื่อช่วยลด Downtime ของระบบ และลดโอกาสที่ข้อมูลจะสูญหายในขั้นตอนต่างๆ ลง ทาง QNAP จึงได้เปิดบริการ On-Site Support เพิ่มเติม

บริการ On-Site Support นี้จะมาพร้อมกับ Advanced Replacement โดยจะเป็นบริการแบบ Next Business Day (อาจล่าช้ากว่าได้หากการส่งอุปกรณ์ใช้เวลานานกว่านั้น) และระยะเวลาในการประกันจะยาวนานถึง 5 ปี โดยผู้ที่ได้รับ Authorization จาก QNAP จะเป็นผู้เข้าไปให้บริการ On-Site ให้หลังจากที่ QNAP ได้วิเคราะห์ปัญหาเรียบร้อยแล้ว

ก็ถือเป็นอีกก้าวที่น่าสนใจสำหรับ QNAP ที่น่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเหล่าลูกค้าธุรกิจองค์กรมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับผู้ผลิตระบบ Storage รายอื่นๆ ในตลาด ส่วนในไทยและภูมิภาคอื่นๆ นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกานั้นก็ต้องติดตามกันต่อไป ว่า QNAP จะนำบริการรับประกันแบบ On-Site มาให้บริการด้วยหรือไม่

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.qnap.com/service/warranty/en-us/ ครับ

from:https://www.techtalkthai.com/qnap-provides-on-site-support-in-us/

Lenovo จับมือ NetApp พัฒนา All-Flash Storage พร้อมเปิดบริษัทร่วมกัน

Lenovo และ NetApp ได้ออกมาประกาศความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ All-Flash Storage ร่วมกัน และลงทุนเปิดบริษัทในจีนเพื่อพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ สำหรับจีนร่วมกันโดยเฉพาะ

 

Credit: Lenovo

 

ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นไปในรูปแบบของการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ All-Flash Storage ภายใต้แบรนด์ของ Lenovo โดยนำเทคโนโลยี All-Flash Data Management ของ NetApp เข้ามาผสานกับ Lenovo ThinkSystem โดย NetApp จะเป็นผู้พัฒนา Software และ Lenovo จะเป็นผู้ผลิต Hardware พร้อมทั้งจัดจำหน่ายผ่าน Channel ทั่วโลก

โซลูชันดังกล่าวนี้ได้แก่ Lenovo ThinkSystem DE Series และ Lenovo ThinkSystem DM Series ซึ่งเปิดวางจำหน่ายทั่วโลกแล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lenovo.com/th/th/data-center/storage/storage-area-network/c/thinksystem-dm-series และ https://www.lenovo.com/th/th/data-center/storage/storage-area-network/c/thinksystem-de-series

นอกจากนี้ Lenovo และ NetApp ยังได้ประกาศลงทุนเปิดบริษัทร่วมกันในประเทศจีนเพื่อพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ตลาดเมืองจีนโดยเฉพาะ โดยบริษัทนี้ปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติจากทางการจีน และคาดว่าจะเปิดตัวได้อย่างเป็นทางการภายในปี 2019

 

ที่มา: https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-and-netapp-form-global-strategic-partnership-to-accelerate-customers-digital-transformation.htm

from:https://www.techtalkthai.com/lenovo-and-netapp-develops-all-flash-storage-together-and-have-a-joint-venture-company-in-china/

มินิรีวิว WD Black 3D NVMe ชิป SSD ที่เร็วสะใจสำหรับคอเกมมิ่งหรือสายกราฟิค

WD ได้เปิดตัวชิป SSD รุ่น Black 3D NVMe ซึ่งเป็นชิปหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงที่ตั้งใจจะเจาะกลุ่มเกมเมอร์และผู้ทำงานสายกราฟิค ที่ต้องการความเร็วในการอ่านและเขียนโดยเฉพาะ โดยความโดดเด่นของ SSD รุ่นนี้ตามที่ WD บอกตอนเปิดตัวคือใช้สถาปัตยกรรม NVMe และคอนโทรลเลอร์ใหม่ ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับ 3D NAND ช่วยลดปัญหาคอขวดแบบเดิมๆ

รุ่นที่ผมรีวิวคือรุ่น 500GB (WDS500T2X0C) ความเร็วการอ่านสูงสุด 3,400MB/s, ความเร็วการเขียนสูงสุด 2,500MB/s, 410,000 random-read IOPs เป็นพอร์ท M.2 เชื่อมต่อผ่าน PCIe 3.0 แบบ 4 เลนส์

No Description

ประสิทธิภาพและการใช้งาน

เนื่องด้วยผมพอร์ท M.2 ที่ใช้อยู่มีวินโดวส์รันอยู่ พอนำของ WD ไปเสียบเลยต้องลงวินโดวส์ใหม่ ทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่าพื้นที่ใช้งานจริงเหลือเท่าไหร่ ส่วนการเบนช์มาร์ค ผมใช้สองแอปคือ AS SSD และ CrystalDiskMark ทดสอบรันอย่างละ 3 ครั้ง ผลที่ออกมาไม่ต่างกันมากครับ

No Description

No Description

No Description

No Description

No Description

No Description

ส่วนการใช้งานจริงอย่างการโหลดเกมผ่าน Steam ไม่พบคอขวดในการโหลดเลย ความเร็วจากการโหลดมาเท่าไหร่ เขียนลง SSD ก็เร็วเท่านั้นแล้ว

No Description

ส่วนการโหลดเกมจริง ผมทดสอบกับ Monster Hunter:World เทียบกับ HDD โดยจับเวลาโหลดหลังการเลือกเปิดเซสชันเกมจนเข้าสู่หน้าเกม

 • WD Black 3D NVMe (Core i7-6700HQ, แรม 12GB, GTX960M) ใช้เวลา 7.79 วินาที
 • HGST 1TB 5400RPM (Core i5-7300HQ, แรม 8GB, GTX1060) ใช้เวลา 33.40 วินาที

No Description

สรุป

ผลจาการทดสอบใช้งาน WD Black 3D NVMe SSD ตัวนี้ค่อนข้างพอใจในแง่ประสบการณ์ใช้งาน แต่ปัญหาสำคัญของรุ่นนี้คือราคาที่อาจจะสูงเล็กน้อย แต่หากมีทุนก็ดูเป็น trade-off ที่ค่อนข้างคุ้มกับการใช้งานที่รวดเร็วมากขึ้น

from:https://www.blognone.com/node/105257

Supermicro เปิดตัว Storage Server ใหม่ขนาด 1U แต่จุสูงสุดถึง 576 TB

Supermicro ได้เปิดตัว Storage Server รุ่น SSG-1029p-NMR36L ซึ่งสามารถทำความจุสูงสุดได้ถึง 576 TB โดยเบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าวมาจากการใช้ NF1 SSD จาก Samsung นั่นเอง

credit : supermicro.com

SSG-1029p-NMR36L จะมีค่า IOPS อยู่ที่ 10 ล้านและมี Throughput อยู่ที่ 20 GB/Sec ซึ่งความจุสูงสุดนั้นเกิดจากสามารถใส่ SSD NF1 ความจุ18 TB ได้ถึง 36 ลูกนั่นเอง ซึ่ง Server มีขนาดเพียงแค่ 1U เท่านั้น นอกจากนี้ตัวเซิร์ฟเวอร์เองมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ Xeon 28 Core จำนวน 2 ตัวและหน่วยความจำสูงสุด 3 TB (24 DIMM Slots) โดยทาง Supermicro หวังเจาะตลาดการใช้งานที่ต้องการพื้นที่เก็บมาก เช่น แอปพลิเคชันฐานข้อมูลอย่าง MySQL, Cassandra, HCI Nodes หรือแอปที่ต้องการๆ Scale-out ได้เรื่อยๆ สามารถติดตามสเป็คเต็มๆ ได้ที่ Supermicro

ที่มา: https://www.theregister.co.uk/2018/09/11/supermicros_samsung_storage_ruler_server/ และ https://www.networkworld.com/article/3305594/storage/supermicro-unveils-an-insanely-fast-insanely-thin-storage-server.html

from:https://www.techtalkthai.com/supermicro-new-storage-server-ssg-1029p-nmr36l/

Dell EMC สุดแข็งแกร่ง ! ยอดขายแตะสูงถึง 7.4 แสนล้านบาท กำไรพุ่ง 21%

คุณอโณทัย เวทยากร รองประธานบริหาร เดลล์ อีเอ็มซี ภูมิภาคอินโดจีน ได้โพสต์ข้อความส่วนตัวผ่านทาง Facebook เกี่ยวกับผลดำเนินงานของ Dell EMC ในเกือบๆ ทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจสตอเรจ

โดยรายงานผลประกอบการ Dell EMC ไตรมาสสองเติบโตอย่างแข็งแรงโดยเฉพาะการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจสตอเรจ โดยสามารถสรุปผลเป็นดังนี้

– ยอดขายรวมเติบโตขึ้น 16% ไปแตะที่ $23.1 billion (หรือประมาณ 739,200 ล้านบาท) กำไรสุทธิโต 21%
– ธุรกิจโซลูชั่นดาต้าเซ็นเตอร์โต 23% มีรายได้รวมที่ $9.2 billion (294,400 ล้านบาท)
– ธุรกิจสตอร์เรจโต 13% มีรายได้รวมที่ $4.2 billion (134,400 ล้านบาท)
ธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์คกิ้งเติบโต 34%
– ธุรกิจคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊คเติบโต 13% มียอดขายรวม $11.1 billion (355,200 ล้านบาท) ซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

ที่มา : facebook.com/anothai.wettayakorn

from:https://www.enterpriseitpro.net/dell-emc-storage-growth-income/